Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Burn-out: bespreek prestatiedruk

15 september 2023

Weer in het nieuws: het aantal jonge werkenden met burn-outklachten neemt toe, vooral onder vrouwen. 25 procent van de werkenden van 18 tot 34 jaar heeft ermee te maken. Bij vrouwen in die leeftijdscategorie is het zelfs 29 procent.

 

Dit blijkens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), laatstelijk afgenomen einde 2022. Het recente nieuwsbericht van onderzoeksorganisatie TNO kreeg veel aandacht in de pers. Terecht, de cijfers over burn-outklachten verdienen belangstelling.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Gevolgen in verzuim

Alle geënquêteerden is gevraagd of hun ziekteverzuim van doen heeft met burn-outklachten. In de periode 2015 – 2017 was dat steeds zo’n zes verzuimdagen per persoon per jaar. In 2018 werd het 7,4 dagen, in 2022 inmiddels 9,1 dagen!

 

In diverse NEA-jaargangen is gevraagd of een arts de klachten bevestigde met een diagnose burn-out. Dat nam toe. Van jonge werknemers van 18 tot 34 jaar meldde 1,1 procent in 2014 zo’n diagnose; in 2020 was het bijna een derde meer: 1,5 procent.

Achtergronden 

Het is ernstig dat dit jongeren zo sterk raakt. Zij vormen de toekomst van uw bedrijf of instelling.

 

TNO heeft de achtergronden verkend. Dit door vier focusgesprekken van 1,5 uur via Teams, met totaal 27 jongeren (gemiddelde leeftijd 29 jaar). NOS-nieuws citeert daaruit: “Er staat veel druk op jongeren om het al vroeg heel goed te doen: gezond eten, sporten, sociaal leven, huis kopen, mooie inrichting, sociale media, up-to-date blijven met het nieuws en ontwikkelingen in het vakgebied, boeken lezen, hobby’s”.

 

Het rapport zelf schrijft: “Na het verwijderen van sociale media wordt minder stress ervaren.”

Prestatiedruk in werk

De problematiek houdt verband met de sociale druk die de jongeren ervaren, die beïnvloedt hun doen en laten. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Wij van ArboKompas kijken waar de werkgever invloed kan hebben.

 

TNO vond in de gespreksgroepen elf factoren die volgens alle deelnemers stress bevorderen. Zes daarvan hebben van doen met werk. Vooral de prestatiedruk telt.

De gespreksdeelnemers noemden:

– hoge werkdruk, teveel taken voor het aantal werkuren, moeilijk nee kunnen zeggen;

– een ‘generatiekloof’ tussen oudere en jongere werknemers over bijv. de werktijden, loyaliteit aan de werkgever, en jezelf opofferen voor het werk;

– altijd bereikbaar moeten zijn, verstoorde werk-privébalans, de combinatie van werk en gezin;

– het gevoel niet goed genoeg te zijn, de angst door de mand te vallen als bedrieger;

– competitiedrang, het beter willen doen dan collega’s, waardering zoeken; dit betreft met name starters; deelnemers in de categorie 30-34 jaar, al langer in functie, ervaren dat dit afneemt.

– Wat betreft onzekerheden die jongeren ervaren, noemen alle deelnemers een kwestie gerelateerd aan werk: het carrièreperspectief. Het is ze onduidelijk of en wat ze kunnen verwachten qua mogelijkheden in functie en carrièrepad. Of de leidinggevende geeft geen waardering, er is bijv. weinig salarisgroei.

Gecompliceerd

De achtergronden van burn-outklachten laten een gecompliceerd geheel van factoren zien. De problemen zijn niet van gisteren op vandaag ontstaan, verbetering is er niet van vandaag op morgen. Dat weet u als goed werkgever.

 

De arbodienst die het anders voorspiegelt, doet aan wensdenken. De arbodiensten van ArboKompas werken graag met u in verbetertrajecten voor resultaat-dat-blijft. Wetenschappelijk bewijs daarvoor groeit.

Hallo! Alles goed?

Maar u kunt zelf vandaag nog een eerste actie nemen: het gesprek voeren. Het is opvallend dat in het TNO-onderzoek jongeren niets melden over steun van hun leidinggevende. Een goed werkgever vraagt zijn medewerkers regelmatig, zo niet dagelijks, hoe het ze gaat.

 

Via functioneringsgesprekken en informele contacten weet een goede werkgever: zit de werknemer lekker in zijn vel? Zijn er dingen in het werk die te veel energie kosten? Ervaart de medewerker ongezonde prestatiedruk? Wat kan de werkgever doen? Alle trajecten beginnen met goed contact.

 

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Lees meer over dit onderwerp op onze site:

Burn-out? Het is niet vanzelf oké

‘Aandacht voor mentale gezondheid moet normaal zijn’

 

De overheidscampagne “Hey, het is ok” over onder meer werkstress maakte 6 september een nieuwe start. Interessant zijn de tips voor gespreksvoering.