Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

‘Aandacht voor mentale gezondheid moet normaal zijn’

7 maart 2023

53% van de werkgevers merkt dat meer van hun werknemers last hebben van mentale klachten. Ze zien stress, burn-out en vermoeidheid bij meer van hun mensen dan een jaar geleden. Gemiddeld gaat het nu om bijna een kwart van hun werknemers.

 

30% van de werkgevers denkt dat het aantal hetzelfde is gebleven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland onder haar achterban. Daaraan deden 166 bedrijven en brancheverenigingen mee; volgens de AWVN een goede doorsnede van de marktsector in Nederland.

De AWVN roept vakbonden en werkgevers zelf op om werk te maken van programma’s tegen mentale klachten.

 

Nu niet effectief

 

Ze ziet de huidige aanpak als niet altijd effectief. Werkgevers zetten nu onder meer coaching in, schakelen de arbodienst in of stimuleren preventief bezoek aan de bedrijfsarts. Daar is meer gebruik van te maken. De werkgeversorganisatie merkt dat de maatregelen vaak pas genomen worden als er al klachten zijn. Leidinggevenden kunnen moeilijk signalen herkennen, werknemers herkennen hun mentale klachten vaak laat en vinden het lastig om op het werk over hun problemen te praten.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Preventie

 

Ook moet meer ingezet worden op preventie: “Het moet normaal zijn om aandacht te besteden aan mentale gezondheid op de werkvloer.” Daartoe dienen trainingen voor werknemers, ondersteuning voor een goede werk-privébalans en opleidingen. “Daarnaast is het belangrijk om leidinggevenden te trainen op het herkennen van signalen bij werknemers, het creëren van een werksfeer waarin mentale klachten bespreekbaar zijn en hoe je dat gesprek vervolgens aangaat met een medewerker.”

 

Als concrete maatregelen noemt het AWVN-nieuwsbericht nog uitvoeren van een werkdrukonderzoek met de vraag of werk anders te organiseren is en of taken kunnen afvallen. Dit met oog voor de verschillen in ervaren werkdruk onder werknemers. “Een stap is vervolgens om werknemers meer regie te geven over het eigen werk en werktijden, voor zover de functie dit toelaat.”

 

Brede achtergrond

 

De werkgevers zien een reeks van oorzaken. Mentale klachten komen volgens de ondervraagde werkgevers niet in het minst door een samenloop van omstandigheden in werk en privé. Zo kunnen mensen zorgen hebben over de thuissituatie, door mantelzorg of financiële problemen. Werknemers leggen ook hoge druk op zichzelf om hoog te presteren. “Werkdruk wordt in het AWVN-onderzoek het vaakst genoemd als werkgerelateerde oorzaak van mentale klachten en deze loopt op door de krapte op de arbeidsmarkt.”

 

De AWVN wil dan ook sterkere maatregelen van de overheid, zoals “meer uren werken echt lonender maken”. Dit helpt verminderen van de krapte op de arbeidsmarkt en daarmee verlichten van de werkdruk.

 

De werkgeversorganisatie vreest de cirkel: meer werknemers met mentale klachten kan meer uitval betekenen, dit geeft meer werkdruk bij de collega’s, wat weer meer uitval kan betekenen. De AWVN wijst erop dat verzuim door mentale klachten veel langer duurt dan verzuim om andere redenen.

 

Wat doen de arbodiensten van ArboKompas?

 

Nuchter adviseren, met een realistische aanpak helpen, mikken op evenwicht in maatregelen die zowel de werkgever aangaan als de werknemers. Mentale gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting: het zijn brede onderwerpen met een veelheid van oorzaken. Die grijpen op elkaar in en maken kwesties schijnbaar onoplosbaar. Het is verleidelijk om anderen aan te wijzen die problemen in de hand werken. Onze arbodiensten focussen op wat werkgevers en werknemers zelf kunnen doen.

 

Het onderzoek en nieuwsbericht van de AWVN