Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Werkomgeving belangrijk voor leefstijl

12 juni 2023

Een abonnement voor fitness via het werk, gezonde producten in de kantine: iedereen raadt het u als werkgever aan. Wij van ArboKompas ook. En iedereen weet dat het moeizame trajecten zijn. Wij van ArboKompas zitten steeds op het vinkentouw: is er een nieuwe invalshoek, hoe kan het beter?

Overgewicht

Het CBS kwam onlangs met cijfers. De helft van de volwassen bevolking heeft overgewicht. Ruim een kwart daarvan heeft obesitas, dat is ernstig overgewicht.

 

Deze gegevens zijn niet veranderd sinds 2014. Het RIVM bracht ook cijfers. Per 2019 kent de zorgverzekeringswet de gecombineerde leefstijlinterventie. Ziektekostenverzekeraars vergoeden groepssessies gedurende twee jaar. Onder begeleiding werken ernstige obese volwassenen aan hun leefstijl, allereerst om hun gewicht aan te pakken.

 

Het RIVM constateert dat veel mensen er tussentijds mee stoppen, ondanks een selectieprocedure op onder meer motivatie. In het eerste jaar viel een kwart uit; van degenen die doorgingen in het tweede jaar viel een derde uit.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Belang werkomgeving bij leefstijl

Een nieuwe invalshoek komt van de Universiteit Utrecht. Promotieonderzoeker sociologie Anne van der Put brengt twee belangrijke resultaten.

 

# Werknemers die gebruikmaken van werkgeversaanbod wat betreft leefstijl, leveren op het werk betere prestaties.

 

# Het zijn vooral de collega’s die doorslaggevend zijn voor het aannemen en volhouden van gezond gedrag.

 

Met andere woorden: een leefstijlprogramma op het werk, met betrokkenheid van vele van de medewerkers, heeft zeker potentie. Ook alleen al het feit dat een werkgever gezonde opties aanbiedt, kan helpen.

 

Van der Put: “Werknemers zien gezondheidsbevordering op het werk als indicatie dat hun werkgever zich bekommert om hun welzijn, en als dank hiervoor doen ze beter hun best.”

Voeding 

Van der Put raadt werkgevers aan zich in ieder geval te richten op gezonde voeding. “Eten wordt eenvoudigweg vaker op werk gedaan.

 

De andere typen gezondheidsbevordering op het werk die ik heb onderzocht, zijn gericht op bewegen en medisch preventieve onderzoeken: die kunnen ook makkelijk buiten werktijd plaatsvinden. ..

 

Het kan helpen om bepaalde werknemers zogenaamde health champions te laten worden. Dit zijn werknemers die speciaal getraind zijn om een voortrekkersrol te nemen en ondersteuning te bieden aan andere werknemers om gezonder te leven. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit vaak succesvol is en dat werknemers het fijn vinden wanneer juist een collega deze rol op zich neemt.”

 

Oudere werknemers

Een eerder Europees onderzoek van Van der Put richtte zich op de betekenis van vitaliteitsbeleid vanwege de werkgever: wat betekent dat voor oudere werknemers?

 

Het is bekend dat naarmate werknemers ouder worden, hun zelf ervaren gezondheid minder wordt. Maar dit vooral als ze geen gebruik maken van vitaliteitsbeleid.

 

Bijvoorbeeld: de gemiddelde 60-jarige werknemer die geen beleid gericht op gezond eten gebruikt, geeft zijn of haar gezondheid het schoolcijfer 7,5. De 60-jarige die dat beleid wel gebruikt geeft gemiddeld bijna een 8!

 

Van der Put: “Deze verschillen lijken misschien niet groot, maar gezien de vele aspecten die mogelijk bijdragen aan de gezondheid van individuen is het toch opvallend dat vitaliteitsbeleid een rol lijkt te spelen.”

 

Kansen voor werkgevers

 

Wetenschapster Van der Put heeft in dit onderzoek ook resultaten die de werkgevers minder zullen ‘pleasen’. 

 

 

Werkgevers zijn matig actief te noemen wat betreft aanbieden van vitaliteitsprogramma’s aan oudere werknemers, juist ook in programma’s voor gezonde voeding. Van de werkgevers met 60 à 79% 50-plussers, biedt net een derde vitaliteitsbeleid gericht op gezond eten aan. Dit terwijl oudere werknemers met meer chronische aandoeningen kampen. Een gezonde leefstijl kan daar veel helpen.

 

Wij van ArboKompas zitten steeds op het vinkentouw: is er een nieuwe invalshoek, hoe kan het beter? Het verrast ons ook: blijkens deze onderzoeken laten werkgevers kansen liggen wat betreft gezonde voeding bij bevordering van leefstijl. En voor aanbod aan oudere werknemers moet er snel een tandje bij.

 

Het nieuwsbericht van de Universiteit Utrecht over het promotieonderzoek van 2023

Het eerdere Europese onderzoek in 2022

Zie ook eerder artikel van ArboKompas