Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Leefstijl bevorderen is concurrerend

9 december 2022

De chocoladeletters en kruidnoten zijn (bijna) op, de kerstkransen en -kalkoenen komen eraan. En na Nieuwjaar hebben uw mensen veel goede voornemens. Gezonder leven bijvoorbeeld. Het is tijd om na te denken wat u als goed werkgever kunt betekenen voor uw werknemers. We geven wat overwegingen.

 

Gaat de leefstijl van werknemers u aan?

 

Ingrijpen móet als het werk het nodig maakt. Dat blijkt uit jurisprudentie in het arbeidsrecht. De werkgever moet coaching aanbieden als een beroepschauffeur door zijn omvang mogelijk niet meer achter het stuur past. Of hij moet hulp betalen voor een verslaafde werknemer die met ziekmeldingen collega’s belast en continuïteit stoort.

 

De werkgever mág eerder preventieve acties ondernemen: cursussen stoppen met roken aanbieden, in de kantine gezondere producten bieden, abonnementen op fitness gratis of met korting geven. Zeker bij dat laatste zult u merken dat vooral de toch al sportminded mensen er gebruik van maken. Moet u het daarom maar laten? Bedenk dat deze mensen ‘sportambassadeur’ in uw organisatie kunnen zijn.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Persoonsgerichte bemoeienis?

 

De meeste werknemers zijn tegen persoonsgerichte acties van de werkgever over gedrag wanneer dat geen aantoonbaar nadeel heeft op de prestaties. Anderzijds lééft gezondheid onder de werknemers: het is na arbeidsomstandigheden en -tijden het méést besproken onderwerp in de medezeggenschap. Gezondheid staat altijd hoog op ieders wensenlijstje.

 

Een op de vijf werknemers vindt het een aanslag op hun privacy als de werkgever zich bemoeit met hun leefstijl. Dat zijn vooral 50-plus praktisch opgeleiden met overgewicht. Hun vooruitzicht is: ziekte, persoonlijke misère, een zware tocht naar het pensioen. Het is helaas ook een feit dat praktisch opgeleide mensen vaak denken dat ze zelf hun gezondheid niet positief kunnen beïnvloeden.

 

‘Bemoeizorg’ geeft dilemma’s. Overleg met uw bedrijfsarts of arbodienst. Zijn er knelpuntgroepen in de organisatie? Zijn deze mensen eens extra op te roepen bij verzuim, is een onderzoek aan te bieden, zijn ze te bemoedigen voor wat ze zelf wél kunnen? De zorgverzekering biedt sinds enkele jaren leefstijlgeneeskunde, voor de ‘zwaarste’ gevallen. De bedrijfsarts kan mensen erop attenderen. Géén werknemer is te dwingen tot gezond gedrag, de bedrijfsarts is wel in de positie om iemand aan te spreken.

 

Samenhang!

 

Een programma voor een betere leefstijl floreert in een goede context. Het is ongeloofwaardig als de werkgever de mensen aanspreekt op hún gedrag en nalatig is tegen arborisico’s door zíjn toedoen. Het werk op zich hoort op orde zijn voor de werknemers, denk aan werk-privébalans, waardering voor inzet, lichamelijke en geestelijke belasting. Acties voor leefstijl zijn vooral áánvulling op goede zorg voor arbeidsomstandigheden.

 

Voorbeeldgedrag is essentieel. Managers die roken en drinken kunnen geen leefstijlprogram promoten. De kunst voor leidinggevenden is zelf het voorbeeld te geven en collega’s elkaar te laten motiveren. Zulke vaardigheid is te trainen.

Zorg dus voor uitgebreide bespreking van een programma en de consequenties tussen personeelszaken, leidinggevenden en de medezeggenschap. Draagvlak bij hen is onmisbaar voor draagvlak bij werknemers.

 

Kosten?

 

In vergelijking met materiële investeringen vallen uitgaven voor leefstijlinterventies wel mee. Kosten zijn te managen. Zorgverzekeraars vergoeden soms cursussen, zoals voor minderen met alcohol. De werkgever kan aanbieden om het eigen risico van de werknemer te betalen. Dat kost nauwelijks meer dan één dag ziekteverzuim, een tevreden werknemer verzuimt waarschijnlijk wel een dag minder per jaar.

 

Concurrerend!

 

Een harde rekensom van kosten en baten is nauwelijks te maken. Een organisatie die sterk wil staan op een flexibele markt, heeft personeel nodig dat in alle opzichten goed gezond is. Een leefstijlprogramma versterkt uw positie.

 

Praat er eens over

 

Een leefstijlprogramma, dat moet u goed doordenken. Doet uw arbodienst eigenlijk wel wat aan leefstijl? Veranderen van arbodienst, erover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

 

 

Meer informatie, met ook praktijkverhalen