Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Het arbobeleid

21 maart 2022

Elke werkgever is verplicht een arbobeleid te hebben. Dat is in ons land vastgelegd in de Arbowet. De reden? We willen dat alle medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Het arbobeleid stipt verschillende onderwerpen aan die in een organisatie geregeld moeten zijn, namelijk: 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als werkgever ben je verplicht om een RI&E te (laten) maken. Soms kan een deel van de RI&E intern worden uitgevoerd. De toetsing moet altijd door een kerndeskundige worden gedaan. De meeste arbodiensten bieden dan ook de uitvoer van een RI&E aan als dienst. In de RI&E staat staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe je als werkgever de risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt.

Verzuimbeleid

In het verzuimbeleid staat beschreven hoe omgegaan wordt met verzuim binnen de organisatie. Dit betekent in elk geval zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Daarnaast is in het beleid aandacht voor het proces en  rollen en verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor de eerste hulpverlening. Als werkgever is het je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn en dat zij hun taken goed kunnen uitvoeren.

 

Het afsluiten van een contract met een arbodienst of bedrijfsarts is voor alle werkgevers in Nederland verplicht. Maar wat kost dit eigenlijk? Veel kleinere werkgevers hebben hun arbodienstverlening geregeld via een verzuimverzekering, waarbij arbodienstverlening inbegrepen is. Voor grotere werkgevers is het vaak beter om zelf een arbodienst te kiezen. Zo heb je grip op de kosten èn op de kwaliteit.

De varianten

Er zijn grofweg twee manieren waarop arbodiensten hun dienstverlening aanbieden. De ene variant is een variant met verrichtingen: als klant betaal je vaak een klein basisbedrag en daarnaast een uurtarief voor de verschillende professionals die je inhuurt. Dit is dus eigenlijk een ‘uurtje factuurtje’ afspraak.
De andere variant is een abonnementstarief: Je betaalt een vast bedrag per medewerker per jaar. In dit abonnement zitten de meeste diensten, zoals de inzet van de bedrijfsarts of een casemanager inbegrepen. Dit noemen we dan ook wel een ‘all-in abonnement’.

De inzet van een arbodienst

Er is een groot tekort aan bedrijfsartsen in ons land. Dit maakt dat de uurtarieven voor artsen erg hoog zijn. Vaak ligt het tarief ergens tussen 175 en 225 euro per uur. Alles bij elkaar moet je bij de inhuur van een arbodienst rekenen op een bedrag van tussen 120 en 200 euro per medewerker per jaar. De precieze kosten zijn afhankelijk van je contract, de hoogte van verzuim en ook de werkwijze van de arbodienst. Dit klinkt als een hoop geld. Echter: de kosten voor een verzuimende medewerker zijn vele malen hoger.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker geeft advies over een goed arbobeleid aan werkgever en ondernemingsraad. Ook helpt een preventiemedewerker mee bij het opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en –evaluatie. Elke werkgever moet ten minste 1 preventiemedewerker aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

 

Preventief Medisch Onderzoek

Een PMO is een medisch onderzoek dat met regelmaat kan worden ingezet. Voor werknemers is het niet verplicht om hier aan mee te doen. Een PMO kan afgestemd worden op inhoud van het werk, gecombineerd met welzijn van medewerkers. Denk aan mentaal welbevinden en chronische ziekten. Het is verstandig om de bedrijfsarts te betrekken bij de inrichting van de PMO. 

Voorlichting arbobeleid door werkgever

Al werkgever heb je een zorgplicht. Dit betekent dat je werknemers vertelt hoe ze veilig kunnen werken. Ook houdt het in dat je beschermende middelen beschikbaar stelt, zoals een helm of veiligheidsbril. Ook voor kantoorwerk geldt dit, in de vorm van bijvoorbeeld een goed bureau. 

 

Al enige zekerheid over sociaal-economisch beleid