Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Al enige zekerheid over sociaal-economisch beleid

1 september 2021

De kabinetsformatie duurt voort en onzekerheid lijkt troef. Wel trekt het demissionaire kabinet miljarden uit voor het milieu. De eerste gelekte berichten over Prinsjesdag geven enige zekerheden over toekomstig overheidsbeleid.

 

Er zijn al langer zekerheden op sociaal-economisch vlak. Daarvoor moeten we terug naar juni, naar een advies van de SER, de Sociaal-Economische Raad. In dit hoogste adviesorgaan van kabinet en parlement zitten werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke experts. Traditiegetrouw krijgen ze van een kabinet het verzoek om een ‘middenlangetermijnadvies’ voor de volgende kabinetsperiode. Bijna traditie is het ook dat erdoor onderlinge verdeeldheid geen advies komt. Deze keer lukte dat, weliswaar laat, maar wél voor het eerst in 15 jaar!

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Arbeidsmarkt: flexwerk wordt duurder

Het vele flexwerk in Nederland wordt al jaren bekritiseerd. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bracht per januari 2020 een ingrijpende maatregel: de werkgever betaalt 5 procentpunten meer WW-premie voor werknemers in tijdelijke dienst. Als het aan het SER-advies ligt, krijgt de werkgever dat terug bij in vaste dienst nemen van de werknemer. Uitzendkrachten zijn ondanks die WAB nog altijd goedkoper voor de werkgever. Het SER-advies wil voor uitzendkrachten een pakket arbeidsvoorwaarden als gelijkwaardige ‘vaste functies’, met te zijner tijd ook marktconforme pensioenrechten. De werkgever moet van de SER aan oproepkrachten e.d. een aantal uren garanderen; nulurencontracten raken uitgesloten. Zzp’ers worden aangemerkt als werknemer als ze minder dan € 30 à 35 uurtarief krijgen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: veel hetzelfde

Het SER-advies blijft werkgevers verantwoordelijk houden voor de -ook veel bekritiseerde- twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en het re-integratieproces. Maar: “Middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen. De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de verzekeringsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en de werkgeversverantwoordelijkheid voor de re-integratie over”. Verder wil de SER dat in het tweede ziektejaar de re-integratie zich richt op werk bij een andere werkgever. Tenslotte: wie door arbeidsongeschiktheid minder dan 35 procent inkomen verliest krijgt nu geen uitkering; dat zou 15 procent moeten worden, waardoor meer mensen voor een WIA-uitkering in aanmerking komen.

Wordt dit kabinetsbeleid?

Het antwoord is vrijwel zeker: ja! Bijna altijd neemt een kabinet een unaniem SER-advies grotendeels over. Het komend kabinet, hoe ook samengesteld, zal dat zeker ook doen. Zo maken de politici ruimte voor ingrijpende maatregelen op andere terreinen. Met andere woorden: flexwerk wordt serieus teruggedrongen, werkgevers hebben meer van doen met werknemers in vaste dienst. Investeren in de mensen wordt belangrijker.