Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Nieuwe bestuurscultuur? Neem een arbodienst in de arm!

13 januari 2022

“Omzien naar elkaar.” Dat zijn de eerste woorden van het coalitieakkoord 2021–2025 van de vier partijen in de kabinetsformatie. Wat betekent dat voor werkend Nederland? Met ongekend veel geld zijn er ongewoon veel initiatieven: hoger minimumloon, lastenverlichting, meer mensen naar werk begeleiden, permanente scholing, minder verschillen vast – flexwerk, helderheid voor zzp’ers. “Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd”, stellen de vier.

Verzuim

Ook schrijven ze: “Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar .. in principe op het tweede spoor.” Er is daarbij nog veel onduidelijk, waarschijnlijk komen er meer opties voor verzekeren en ondersteuning. De ‘infrastructuur’ op de arbeidsmarkt wordt er meer op gericht om mensen van-werk-naar-werk te begeleiden. Kortom, de mogelijkheden blijven er voor de werkgever om verzuim en dus kosten te beheersen: in afzonderlijke gevallen en met een bedrijfscultuur voor inzetbaarheid van allen.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Verrassend over psychosociale zorg

Het woord burn-out komt in het stuk niet voor. Dat is verrassend omdat diverse leden van Rutte-III dit als beroepsziekte hebben moeten ervaren. Mark Rutte zal z’n vierde kabinet met een kwart meer personeel bezetten. Dit als maatregel tegen de zware psychosociale arbeidsbelasting van het vak. En verder? We zochten het even na, de term “psychosociale zorg” staat ook in het coalitieakkoord: één keer, als onderdeel van de noodhulp in de paragraaf ontwikkelingssamenwerking.

Bedrijfsarts voor Tweede Kamer

Dit is extra verrassend, omdat de leden van de Tweede Kamer inmiddels wel toegang tot zulke zorg hebben. Kamerleden zijn, om het zo te zeggen, zzp’ers zonder voorzieningen. De wet is ervoor aangepast: begin december tekende Kamervoorzitter Vera Bergkamp een contract met BZK/UBR. Die verzorgt arbodienstverlening voor rijksinstellingen. Leden van de Kamer kunnen nu een beroep doen op een bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en zo nodig acute huisartszorg. Ook is er advies mogelijk over leefstijl en omgang met het werk. Bergkamp: “.. zover dat in mijn invloedssfeer ligt wil ik burn-out zoveel mogelijk voorkomen en ik ben blij dat deze basale voorziening nu ook voor Kamerleden geregeld is.”

Bevorderen gezondheid

Mark Rutte kiest blijkbaar alleen voor meer personeel tegen werkdruk. In vele sectoren is zo’n maatregel niet eens dénkbaar door tekorten op de arbeidsmarkt. De voorzitter van de Tweede Kamer kiest voor bevorderen van fysieke en mentale gezondheid van ‘haar’ mensen. Wat doen goede werkgevers in Nederland? Omzien naar hun mensen en naar (andere) arbodienstverlening voor meer duurzame inzetbaarheid en werkplezier?

 

Veranderen van arbodienst, of daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

 

ArboKompas wenst u een mooi jaar toe!

 

https://www.ubrijk.nl/actueel/nieuws/2021/12/06/bedrijfszorg-nu-ook-beschikbaar-voor-kamerleden