Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Arbodienstverlening voor goed werk

29 maart 2021

Gezond en veilig werk, duurzame inzetbaarheid van de mensen die in uw organisatie werken: het is onmisbaar. Die arbozorg is verplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (kort gezegd: arbowet). Het gaat om meer dan even een arbodienst inhuren. Goede arbozorg draait niet alleen om het contract met de arbodienstverlener. Ook de interne organisatie is belangrijk, en de rol van de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft rechten, en kan helpen voor draagvlak voor maatregelen.

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is cruciaal voor gezond en veilig werk. Elk bedrijf moet er tenminste een hebben. Goed preventiewerk kan besparen op inhuur van externe deskundigheid. Werkgevers met maximaal 25 werknemers mogen deze taak zelf doen als ze voldoende deskundig zijn. Het takenpakket van de preventiemedewerker is volgens de arbowet in ieder geval:

  • helpen bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);

  • adviseren en samenwerken met medezeggenschap of werknemers wat betreft te nemen of genomen maatregelen;

  • en de uitvoering van of medewerking aan die maatregelen.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Dit staat in artikel 13, zevende lid van de wet.

Praktisch punt: de preventiemedewerker en bedrijfsarts of arbodienst zijn verplicht tot wederzijds adviseren en samenwerken.

Nadere invulling van dit wettelijk minimum aan taken en van overige werkzaamheden is onderwerp van instemmingsrecht van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dat geldt ook voor de keuze van de persoon van de preventiemedewerker en zijn positionering in het bedrijf. De bedoeling is dat de arbo-aanpak met inbreng en steun van de werknemers gestalte krijgt.

 

De arbowet geeft de ruimte om binnen de organisatie zelf te beslissen hoeveel preventiemedewerkers er moeten zijn met wat voor activiteiten. Uiteraard stemt u dat af op de risico’s die zich voordoen. In veel gevallen zal het volstaan als een ervaren werknemer de preventiemedewerker is.

 

Een bedrijfsarts of arbodienst kan adviseren over taken en opleiding van de preventiemedewerker(s), het is nuttig te zien of de branche aanbevelingen of voorbeelden heeft.

Er zijn keuzes of zo’n medewerker op de (centrale) personeelsafdeling werkt, of – met meer praktisch werk – bij afdelingen, werksoorten en/of vestigingen. De positionering van de preventiemedewerker betreft ook de vraag of deze een ‘lijn-’ of ‘staffunctie’ krijgt. Daarmee zijn ook de rol en de verantwoordelijkheid van het management aan de orde.

 

Belangrijk is steeds te bedenken: gezond en veilig werk is allereerst de verantwoordelijkheid van de werkgever, ingepast in zijn bedrijfsvoering! Dus ‘arbo’ hoort bij de directeur en alle leidinggevenden in hun takenpakket of functiebeschrijving. De preventiemedewerkers zijn bij voorkeur adviseurs aan leiding, medezeggenschap en werknemers. Natuurlijk kan een preventiemedewerker ook uitvoerend werk doen. Denk aan een regelmatige ronde door het bedrijf om zaken te checken. Als er dan bijvoorbeeld een beveiliging van een machine ontbreekt, kan de preventiemedewerker de leidinggevende aanspreken. Als het omgekeerde gebeurt, chefs hem of haar in zo’n geval verantwoordelijk houden, dan is de preventiemedewerker de excuustruus van goed werk, niet de stimulans.