Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

De RI&E telt voor de rechter

9 maart 2022

Het is niet het populairste product van de arbodienstverlening, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Velen zien het als een ‘verplicht nummer vanwege de regeltjes’. Een rechterlijke uitspraak gepubliceerd in februari jl. toont het belang van het document. Ook tegen “uitdagingen” die anderen zien.

Val met letsel

Een bedrijf verzorgt licht in bedrijfshallen, een duurzame combinatie van dakplaten voor daglicht en aanvullend kunstlicht. Een werknemer werkt op een dak aan een lichtstraat, hij koppelt zijn beschermende vallijn los van de kabel die in lengterichting over het dak gespannen is. Hij loopt een paar passen, valt door een lichtdoorlatende dakplaat heen zeven meter naar beneden. Letsel is het gevolg.

Werkgever aansprakelijk gesteld

Het ongeval vond plaats in 2013! In augustus 2021 wordt een rechtszaak aanhangig gemaakt. In januari 2022 staan de partijen bij de kantonrechter: de werkgever en zijn verzekeraar, de werknemer met zijn gemachtigde, een letselschadeadvocaat. Diens website meldt dat hij na zijn afstuderen (2012) als jurist begon bij een letselschadebureau. Hij merkte als niet-advocaat geen vuist te kunnen maken tegen soms onwillige verzekeraars. Daarom werd hij in 2018 advocaat, “zo heeft hij toegang tot de rechter waardoor hij echt het verschil kan maken voor zijn cliënten.”

 

De werknemer en de gemachtigde betwisten dat de werkgever zich aan de regels heeft gehouden. Dit mede op basis van een boeterapport van een inspecteur van de Inspectie SZW. Die signaleerde indertijd een overtreding: het plaatmateriaal werd langs een ladder omhoog gebracht in plaats van met een kraan of verreiker. Volgens de werknemer zou er ook te weinig werkruimte op het dak zijn geweest. De werknemer meldde in zijn verzoekschrift dat hij zich loskoppelde toen hij snel een plaat moest aanpakken van een collega die op de ladder in nood was.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Meer gegevens

Ter zitting bevraagd zegt de werknemer daarentegen dat er geen penibele situatie was. Er passeren meer punten waarmee de kantonrechter vaststelt dat de werkgever adequate maatregelen en voorzieningen heeft getroffen. Ook blijkt dat de Inspectie acht maanden na het boeterapport schreef dat de overtreding in dit geval niet verwijtbaar was, gezien ook de zorg van de werkgever voor een voldoende risico-inventarisatie en een veilige werkwijze.

 

De rechter graaft desondanks dieper. Een werkgever moet erop bedacht zijn dat een werknemer soms afwijkt van de veiligheidsvoorschriften, bij vergissing of omdat die het werk hinderen. Dat kan reden geven om alsnog de werkgever aansprakelijk te houden. Bij bevraging kan de werknemer niet onderbouwen dat zijn vallijn te kort was om de plaat behoorlijk aan te kunnen pakken. De kantonrechter constateert dat het loskoppelen alleen van doen had met de persoonlijke voorkeur van de werknemer voor “vrij werken”.

 

De rechter overweegt per saldo dat de werkgever de risico’s adequaat in kaart heeft gebracht in de RI&E en de nodige maatregelen nam. Hoe verdrietig ook de gevolgen van het ongeval zijn voor de werknemer, de rechter wijst diens verzoek af.

Wat leert dit alles?

Het is een trieste zaak. Voor de werknemer. Voor de advocaat die, zeg maar, beginnersfouten maakte en misschien verwachtingen wekte. Diens website meldt dat hij “telkens weer een uitdaging” ziet. De werkgever had benadeeld kunnen zijn. Gelukkig toonde zijn RI&E overtuigend dat z’n arbozorg op orde was.

 

Hoe wijst uw arbodienst u op het belang van een goede RI&E? Met verwijzen naar de regels, of met overtuigende informatie?

Veranderen van arbodienst, of daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

De site van de advocaat

https://www.wolthersjagersma.nl/over-ons/wie-zijn-wij/jelmer-drewes

 

De uitspraak van de rechter

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:286&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken