Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Wat is een beroepsziekte precies?

29 april 2021

Een beroepsziekte is een ziekte of een aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Het is niet noodzakelijk voor een beroepsziekte om te resulteren in verzuim of arbeidsongeschiktheid.

 

Op verschillende gebieden (o.a. psychisch, bewegingsapparaat, huid) is er een aantal ziekten of aandoeningen vastgesteld als beroepsziekte. Het NCvB heeft voor bedrijfsartsen registratierichtlijnen ontwikkeld om zo correct mogelijk een vaststelling te maken of een verzuimende medewerker een beroepsziekte heeft. In Nederland zijn de bedrijfsartsen en de arbodiensten verplicht beroepsziekten te melden aan het NCvB.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

De drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat zijn RSI van de schouder of bovenarm, chronische aspecifieke lage rugpijn en een overspannenheid.

 

Hieronder een aantal cijfers uit om een indruk te geven:

  • Van alle gemelde beroepsziekten bestaat 28% uit aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

  • Bij 52% van de meldingen was er sprake van werknemers met tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vaak met lange verzuimduur. Bij 6% was er sprake van blijvende arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte. Bij 4 meldingen was er sprake van een dodelijke afloop ten gevolge van een beroepsziekte.

  • De vijf meest gerapporteerde risicofactoren zijn herhalend of monotoon werk (21%), statische werkhoudingen zoals geknield werken (13%), dynamische werkhoudingen zoals vaak heffen van de armen (11%), dragen en tillen van lasten (10%) en duwen en trekken van lasten (5%).

  • De drie meest gemelde beroepsziekten zijn: Repetive Strain Injury (RSI) van de schouder of de bovenarm, aspecifieke rugpijn en tenniselleboog.

  • Onderneemt de werknemer zelf geen actie om het probleem op te lossen, zorg dan dat de werknemer naar de bedrijfsarts gaat, zodat de bedrijfsarts de reden tot klagen kan

  • achterhalen. Zo kan de juiste aanpak worden gekozen voor het ontstane probleem.

Het ontstaan van een beroepsziekte komt voort uit een samenspel van blootstelling aan het werk en individuele gevoeligheid. Gevolgen van een beroepsziekte zijn persoonlijk leed, kosten voor het werkgever en kosten voor de maatschappij.

Hoe kunt u beroepsziekten beperken of zelfs voorkomen?

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen.
Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden.

 

Berber Golsteijn
VerzuimWeg