Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Werkgever op stoel bedrijfsarts

9 november 2022

Een werkgever is “.. ten onrechte op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten”. Een hard oordeel van de kantonrechter in Rotterdam. De vakpers van juristen en personeelswerkers beaamt dat de werkgever z’n grenzen overschreed. Wij van ArboKompas hebben wel wat op te merken over de bedrijfsartsen en arbodienst!

 

 

Wat speelt er? 

 

Een werkneemster werkt al zes jaar bij een schoonmaakbedrijf. Per 29 oktober 2021 meldt ze zich ziek. Eind november is er online contact met een bedrijfsarts van een grote arbodienst. Diens probleemanalyse diezelfde dag meldt dat werkneemster niet voldoende belastbaar is voor eigen of aangepast werk en dat re-integratie op dat moment niet bijdraagt aan herstel. Eind december komt een andere bedrijfsarts tot dezelfde uitkomst.

Op 13 januari 2022 mailt de verzuimcoördinator van de werkgever aan de vrouw: “(…) Ik heb je deze week een aantal keer geprobeerd telefonisch te bereiken. Helaas is dit niet gelukt. .. Tijdens verzuim is het uiteraard belangrijk om met elkaar in contact te blijven en ervoor te zorgen dat het verzuimtraject correct wordt doorlopen. Graag wil ik je uitnodigen voor een gesprek met mij bij ons op kantoor. Graag hoor ik wanneer dit voor jou het beste uitkomt. (…)”.

 

De werkneemster is bereid tot een online gesprek, maar de coördinator persisteert bij persoonlijk contact. Op 25 januari legt de werkgever een loonschorsing op, vanaf 1 januari. Uiteindelijk komt het op 10 februari tot een online gesprek van de coördinator met de dochter van de werkneemster, in bijzijn van haar moeder. De dochter mailt nadien: “(…) Fijn dat u begrip hebt voor de situatie van mijn moeder. Zoals u zelf heeft gezien is zij niet in staat om te praten. Wij focussen nu op het verdere herstel van mijn moeder.” De verzuimcoördinator daarentegen stelt geen antwoorden op haar vragen gekregen te hebben, en de loonschorsing wordt voorgezet.

 

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

 

De rechter

 

De zaak komt als kort geding voor de kantonrechter in Rotterdam. De verzuimcoördinator had gezegd dat zij én de arbodienst meermalen vergeefs contact hadden gezocht met de werkneemster, en dat deze niet reageerde op ingesproken voicemails. Ze kan dat bij de rechter niet staven met documenten. Het schoonmaakbedrijf werkt met meerdere arbodiensten. Het blijkt wel dat een voor de werkneemster onbekende arbodienst contact met haar had gezocht, volgens de verzuimcoördinator ook vergeefs. De werkneemster stelt overigens vergeefs contact te hebben gezocht met de eerste arbodienst.

 

De rechter is kort en bondig. Hij constateert dat de werkgever niet de bedrijfsarts(en) raadpleegde of de werkneemster een fysiek gesprek aan kon. De werkgever c.q. coördinator “.. is dan ook ten onrechte op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten, op het moment dat zij aandrong op en vervolgens vast hield aan een fysiek gesprek.” De werkgever wordt veroordeeld tot proces- en advocaatkosten, en achterstallige loonbetaling plus 35% wettelijke verhoging (zeg maar boete).

 

Vakbespreking

 

De uitspraak van de kort geding rechter is in mei gepubliceerd. Voor zover valt na te gaan is het niet tot een bodemprocedure gekomen. De besprekingen in de vakpers raken aan diverse onderwerpen.

– De wettelijke verhoging kan 50% van het verschuldigde loon zijn. Een commentator merkt op dat de rechter nog matig is met 35%.

– Een fysiek gesprek was in dit geval geen redelijk controlemiddel van de kant van de werkgever. Commentaren uit juridische en HR-hoek bevestigen deze opvatting van de rechter.

Dit laatste betekent overigens geen algemeen ‘verbod’ op persoonlijk contact na ziekmelding!

 

Onze bespreking

 

Wij van ArboKompas zijn vooral verbijsterd. Opmerkelijk is dat de rechter beter dan de werkgever op de hoogte is van de noodzaak de bedrijfsarts te raadplegen. De ingeschakelde arbodienst of arbodiensten hebben blijkbaar geen samenspraak met de werkgever. Het is vreemd dat die het contact met de ziek gemelde laat verzorgen door een verzuimcoördinator, en niet door een leidinggevende of iemand anders die vaker contact heeft met de werkneemster. Volgens ons kwam de werkgever op de stoel van de bedrijfsarts mede door nalatigheid van de arbodienst.

 

Waarom ArboKompas?

 

Onze arbodiensten en bedrijfsartsen overleggen met werkgevers over goede werkwijzen bij verzuim. Ze verzorgen opleiding en instructie aan verzuimcoördinatoren of wie er maar betrokken kan zijn.

Veranderen van arbodienst, of daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar.

 

De uitspraak

Een commentaar