Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Vertrouwenspersoon: daar is reden voor

12 juli 2023

#MeToo, The Voice, schreeuwende bazen: Nederland keert zich tegen ongewenst gedrag. Ook op de werkvloer voelen mensen zich ongewenst behandeld. Nagenoeg zeker komt er een arbowetswijziging die een vertrouwenspersoon verplicht stelt.

Parlementaire behandeling 

De Tweede Kamer accordeerde het wetsvoorstel ‘verplichte vertrouwenspersoon in Arbowet’ eind mei. De Eerste Kamer start 11 juli de schriftelijke behandeling. Al in het najaar kan de verplichting gaan gelden voor veel werkgevers: aantrekken van een intern of extern vertrouwenspersoon voor begeleiding van getroffen werknemers.

 

Het initiatiefwetsvoorstel was al in oktober 2020 ingediend als initiatief van GroenLinks. Vanwege verkiezingen en kabinetsformatie sprak de Tweede Kamer er pas in maart 2023 plenair over. Niet ieder omarmde het voornemen zonder meer. Zo zei PVV’er De Jong: “We moeten oppassen dat we geen samenleving van suiker worden”, en: “Het moet niet zo zijn dat wij hier gaan bepalen of mensen wel of niet een grap kunnen maken.”

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Focus op lasten mkb

Het vervolg werd feitelijk een debat over lasten voor het midden- en kleinbedrijf. GroenLinks wilde de verplichting voor werkgevers vanaf 1,5 fte werknemers; met een lange invoeringstermijn voor het midden- en vooral kleinbedrijf. De VVD en BBB bepleitten een ondergrens van 25 werknemers, het CDA koos voor 10 werknemers, althans voorlopig. Een Kamermeerderheid volgde het CDA. De wet maakt de regering bevoegd later de grens alsnog naar 1,5 fte te brengen.

 

De discussie in de Tweede Kamer is extra opmerkelijk gezien de opstelling van MKB-Nederland. Deze grootste organisatie van het mkb in ons land had zich al eerder uitgesproken vóór het wetsvoorstel, en zou steun geven voor helpen introduceren bij werkgevers. Bovendien: ongewenst gedrag is een wezenlijke kwestie in bedrijven en instellingen.

Wezenlijk probleem voor werknemers

Ruim een op acht werknemers maakt ongewenst gedrag mee van klanten, collega’s of leidinggevenden. Dat zijn cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder ruim 60.000 werknemers. Een op de veertien vrouwelijke werknemers maakt zulke ongewenste seksuele aandacht mee. De figuren geven de exacte cijfers.

 

           

 

 

 

Wat zijn de gevolgen voor getroffenen? Een antwoord komt uit een onderzoek van SKB. Deze organisatie steunt werkgevers bij peilen van werknemerstevredenheid. Het bureau bundelde zulke MTO’s (medewerkerstevredenheidsonderzoeken) over de vijf jaren 2016 t/m 2020, met bijna 67.000 respondenten uit meer dan 230 organisaties.

 

De data betreffen ongewenst gedrag door collega’s en leidinggevenden, d.i. intern ongewenst gedrag. In deze analyse blijkt een op de acht medewerkers dit meegemaakt te hebben in de 12 maanden voor enquêtering.

• De helft van de getroffenen zegt plezier in het werk verloren te hebben.

• Vier op de tien hebben serieus overwogen van baan te veranderen.

• Bijna vier op de tien melden minder goed gefunctioneerd te hebben.

• Bijna een kwart van de getroffenen meldt minimaal twee stressklachten.

• Een op de twaalf heeft verzuimd van het werk.

Regelmatig vertrouwelijk enquêteren

SKB meldt dat drie kwart van de getroffenen zei bij iemand terecht te kunnen. Echter, kunnen is nog niet doen. Het blijkt dat maar een kwart verhaal doet bij de leidinggevende; slechts een op de twaalf is naar een vertrouwenspersoon gegaan.

 

SKB vermoedt dat nog minder getroffenen officieel melding doet. Het bureau is er voor dat werkgevers ongewenst gedrag nauwkeurig in kaart laten brengen. In een vragenlijstonderzoek kunnen medewerkers hun ervaringen anoniem delen. Dat geeft een beter beeld krijgt van de werkelijke situatie. “Alleen afgaan op meldingen geeft geen betrouwbaar beeld.”

Wezenlijk probleem voor werkgevers

Hoe trekt u een vertrouwenspersoon aan? Wat zijn de taken, wat is de positie van betrokkene? Is alléén een vertrouwenspersoon een afdoende oplossing? ArboKompas zorgt de komende tijd voor de nodige informatie.

 

Het onderzoek van SKB

 

Trainer en voormalig FNV-medewerker Huub Pennock schreef het boek “De nieuwe vertrouwenspersoon”, Uitgeverij Rendement 2023, ISBN 9797090144424.