Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Van één van onze leden

22 mei 2023

Er zal af en toe een blog geplaatst worden vanuit één van onze leden. Zij geven hun visie op actualiteiten, marktonwikkelingen en/of arbodienstverlening. Dit doen zij op persoonlijke titel.

 

Dit keer een artikel van Brenda Ackermans, mede-oprichtster Dokter Jones.

 

Waarom taakdelegatie echt werkt!

Een snelle toegang tot de bedrijfsarts is cruciaal voor de begeleiding van verzuimende medewerkers. Het grote tekort aan bedrijfsartsen in Nederland maakt dit ingewikkeld: als ze er niet zijn, kan een bedrijf ze ook niet snel inschakelen. Bovendien blijken veel arbodiensten slecht bereikbaar, is communicatie chaotisch en lopen processen traag. Dat moet en kan beter: met een taakgedelegeerde die aandacht heeft voor de mens.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

“De arts is nooit bereikbaar en belt niet terug.”

“Een afspraak inplannen duurt eeuwig.”

“Ik krijg iedere keer iemand anders aan de telefoon.”

 

Zomaar een greep uit de klachten van klanten over hun arbodienst en bedrijfsarts, die wij regelmatig horen. Terechte klachten en vaak geen onwil van de arbodienst of arts.

 

Het tekort aan bedrijfsartsen loopt op en het verzuim in Nederland stijgt geleidelijk. Tegelijkertijd zijn er de steeds strengere regels rond het vaststellen van de belastbaarheid van werknemers. Zo lopen werkgevers en arbodiensten tegen een muur: er zijn onvoldoende goede bedrijfsartsen beschikbaar.

Kortom: bedrijfsartsen doen hun best, maar kunnen de vraag niet aan.

Meer ruimte en tijd maken

Deze situatie vraagt om een andere aanpak. Een nieuwe oplossing, want op korte termijn wordt het tekort aan bedrijfsartsen niet minder in ons land. Wat in de praktijk goed blijkt te werken, is het bundelen van krachten in een team.

 

Een bedrijfsarts werkt dan samen met één of meerdere ondersteuners, net als een huisarts. Deze ondersteuner werkt altijd onder supervisie en creëert ruimte in de agenda van de bedrijfsarts. Zo krijgt de bedrijfsarts meer tijd om zich op de ingewikkelde casuïstiek en preventie te richten en krijgt de medewerker meer aandacht van een specialist. Dit noemen we taakdelegatie.

Taakdelegatie: arts blijft eindverantwoordelijk

 

Taakdelegatie betekent in de praktijk dat de bedrijfsarts een aantal van zijn taken delegeert aan een taakgedelegeerde medewerker. Altijd onder de eindverantwoordelijkheid van diezelfde bedrijfsarts. Deze taakgedelegeerde gaat in gesprek met medewerkers. Hij of zij luistert met aandacht naar hun verhaal en vraagt door. Die aandacht gaat verder dan het medische aspect. De taakgedelegeerde kijkt breder en zoekt met de medewerker naar de oorzaken achter het verzuim. Of deze oorzaken nu medisch, sociaal, werk-gerelateerd of persoonlijk zijn.

 

De taakgedelegeerden ontvangen de verzuimende medewerker op het spreekuur en stellen veel vragen. Wat is er aan de hand? Wat zijn de medische klachten? Wat speelt er op persoonlijk vlak? Voor verzuimende medewerkers is de drempel lager om in brede zin over hun problemen te spreken dan dat ze direct met de arts aan tafel zitten. Dat is cruciaal omdat de oorzaken voor ziekteverzuim voor het overgrote deel niet medisch van aard zijn.

 

Uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) blijkt dat ziekmeldingen voor zeker 70% voortkomen uit niet medische oorzaken. Mensen voelen zich wel degelijk ziek, maar de oorzaak ligt vaak dieper, denk aan persoonlijke of financiële problemen. De kunst is om de oorzaken van het verzuim weg te nemen.  Een goed gesprek haalt dit boven tafel en de uitkomsten van dit gesprek bespreekt de taakgedelegeerde met de bedrijfsarts.

Sneller en socialer

De samenwerking met taakgedelegeerden leidt zo tot een breder en completer beeld. Het verzuimproces wordt bovendien sneller en menselijker. Wanneer je in het verzuimproces terechtkomt, wil je als werknemer en werkgever dat dit een snel en soepel proces is.

 

Werkgevers moeten dus ook breder kijken en niet alleen focussen op de arts. Hoe langer het duurt, hoe langer het bedrijf en de medewerker stil staat. Deze teamaanpak heeft dus voordelen voor de medewerker én de werkgever. Bovendien bespaart het tijd en geld. Maar vooral: medewerkers worden sneller en socialer geholpen.

 

Brenda Ackermans is specialist preventie, verzuim en re-integratie en medeoprichter van Dokter Jones. Dokter Jones is specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding.