Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Van één van onze leden

25 september 2023

Er zal af en toe een blog geplaatst worden vanuit één van onze leden. Zij geven hun visie op actualiteiten, marktonwikkelingen en/of arbodienstverlening. Dit doen zij op persoonlijke titel.

 

Dit keer een artikel van Ed Slobbe, directeur Optimaal Werk.

 

De ware (w)aard(e) van een arbodienst: Meer dan alleen regelgeving en wetten

 

Wanneer het gesprek over werk gaat en ik vertel dat ik werk bij een arbodienst, merk ik vaak dat de interesse van mijn gesprekspartner niet meteen gewekt is. De polonaise wordt niet ingezet zeg maar. Dit kan komen door slechte ervaringen uit het verleden. Of dat het lijkt alsof het woord “dienst” alleen al, een sfeer van ambtenarij en regelgeving oproept. Arbodiensten lijken grijs, saai en worden vaak geassocieerd met wat je allemaal niet mag.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Werkgevers beschouwen een arbodienst vaak als een “unsought good” – iets waar ze niet actief naar zoeken, maar pas de waarde van inzien wanneer er een urgent probleem is. Vergelijkbaar dus met een autoschadeherstelbedrijf.

 

Eigenlijk is dit allemaal onterecht. Eén doel achter de dienstverlening van een goede arbodienst is werkgevers te helpen dat afspraken met hun klanten kunnen worden nagekomen en het vermijden van operationele problemen; met andere woorden voorkomen dat je stilvalt. Een tweede doel is het inkomen van de werknemers tot aan hun pensioen te maximaliseren. Zelfs als ze te maken hebben met gezondheidsproblemen. Beide even belangrijk dus.

 

Een arbodienst helpt niet alleen bij fysieke veiligheid op de werkplek, zoals het omgaan met machines, lawaai en gevaarlijke stoffen, maar ook op sociaal vlak. Dit is de omgang met collega’s en klanten waarbij agressie, geweld, pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en werkdruk een arbeidsrisico zijn.

 

Als werkgevers een arbeidsongeschikte werknemer hebben, verwachten ze niet alleen hulp; ze willen ook gehoord worden. Dat hun belang als werkgever wordt erkend en dat er met hen wordt meegedacht om oplossingen te vinden. Als een arbodienst dit niet goed inregelt, zal een werkgever met vragen blijven zitten en ontevreden raken. Kortweg: niet weten waar hij aan toe is, wel salaris betalen en daarvoor geen arbeid terugkrijgen.

 

Werkgevers hebben helaas vaak de verkeerde indruk dat een arbodienst er alleen voor de werknemer is. Terwijl geregeld werknemers daarentegen juist het idee hebben dat de arbodienst er alleen voor de werkgever is: “Wie betaalt, bepaalt toch?”. Een goede arbodienst werkt niet alleen voor één van beide partijen. Een goede arbodienst werkt oprecht zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

 

Ten eerste werkt een goede arbodienst in het verlengde van de werkgever. De medische collega’s van een arbodienst hebben de mogelijkheid om veel meer informatie van werknemers te verzamelen dan een werkgever zelf mag. Dit zijn privé gebeurtenissen, medische gegevens, leefstijl problemen, klachten en beperkingen.

 

Een werknemer die zich heeft ziekgemeld moet de gestelde vragen van het medische team beantwoorden. Hoewel de privacy wetgeving dit inhoudelijk communicatief onmogelijk maakt richting werkgevers, helpt een goede arbodienst met deze informatie vervolgens de werknemer én de werkgever te ondersteunen naar structurele oplossingen. Dit kan zijn terug naar de eigen functie, een andere functie of eventueel zelfs naar een andere werkgever. En anders naar een uitkering.

 

Daarnaast werkt een arbodienst in vertrouwen in het belang van de werknemer. Hierbij wordt rekening gehouden met de medische toestand van de werknemer. Er mag namelijk niet tegen de gezondheid van de werknemer in geadviseerd worden. Het is belangrijk dat de werknemer reintegreert naar arbeid. Wanneer mogelijkheden benut worden, heeft de werknemer recht op een rechtvaardig en zo’n hoog mogelijk inkomen. Daarnaast geeft werk zingeving, betrokkenheid, sociale contacten, structuur, status, persoonlijke ontwikkeling en niet onbelangrijk betaalt het de rekeningen.

 

Verzuimbegeleiding is een samenspel tussen leidinggevende, werknemer, bedrijfsarts en casemanager. Iedereen neemt zijn eigen verantwoordelijkheden en zet zijn kennis in.
Een kwalitatieve arbodienst deelt informatie over wat een werknemer niet kan doen en vooral ook over wat er wél kan. Ze communiceren effectief met de leidinggevenden. Indien mogelijk informeren ze over een prognose en helpen mogelijkheden en oplossingen te vinden. En mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een ‘schurende relatie’ of arbeidsconflict zal een goede bedrijfsarts vanzelfsprekend ook met de werkgever overleggen.

 

Het kiezen van de juiste arbodienst is van groot belang. Er zijn talloze opties beschikbaar, maar als je een arbodienst kiest die je niet effectief ondersteunt bij problemen, betalen zowel de werkgever als de werknemers daar uiteindelijk de prijs voor. Een goede arbodienst is méér dan alleen een wettelijke verplichting; het is een partner die meedenkt, informeert en samenwerkt om de gezondheid en productiviteit van werknemers te bevorderen en de werkgever te helpen bij het realiseren van zijn doelen. Het is tijd om de ware (w)aard(e) van een arbodienst te erkennen en de kijk daarop te veranderen.

 

In mijn ogen wordt arbodienstverlening te vaak en onterecht als prijsproduct gezien. Een goede arbodienst levert in mijn ogen een product van waarde (een kwaliteitsproduct). Het zou bij het kiezen van een arbodienst niet primair om de prijs moeten gaan. Wel om de bereikbaarheid en goede communicatie. En de mogelijkheden om als klant zelf de bedrijfsarts te spreken, de praktische processen en het leveren van kwaliteit in dienstverlening. 

 

Als klant maak je uiteindelijk zelf een keuze; tussen een onpersoonlijke arbodienst op afstand (bijvoorbeeld groot en landelijk werkend) en een kleinere flexibele arbodienst waarbij werknemer én werkgever gezien en gehoord worden. Word je als werkgever (en jouw werknemers) als nummer behandeld of als een serieuze partner waarmee je letterlijk om tafel kunt? Het gaat uiteindelijk om de vraag: HOE helpt een arbodienst mij verder bij problemen? De snel gevonden en goedkoopste arbodienst kan uiteindelijk de duurste keuze blijken te zijn.

 

Ed Slobbe
Optimaal Werk