Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Van één van onze leden

9 augustus 2023

Er zal af en toe een blog geplaatst worden vanuit één van onze leden. Zij geven hun visie op actualiteiten, marktonwikkelingen en/of arbodienstverlening. Dit doen zij op persoonlijke titel.

 

Dit keer een artikel van Berend Moerdijk, directeur GOED.

 

Van ‘zo snel mogelijk weer aan het werk’ naar duurzame inzetbaarheid

 

Als op een verjaardag of buurtbarbecue iemand vertelt dat hij ziek thuis zit, is de kans groot dat hij moppert: ‘En mijn baas wil alleen maar dat ik zo snel mogelijk weer aan het werk ga.’ In werkelijkheid ligt de situatie vaak een stuk genuanceerder, maar eerlijk is eerlijk: het komt nogal eens voor dat een leidinggevende of HR-medewerker zich vooral focust op de korte termijn: de werkdruk is al zo hoog, en met één of meer zieken wordt het voor de anderen alleen maar nog drukker. Dus het zou toch wel heel fijn zijn als de zieken zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Natuurlijk is het prettig als een zieke collega zijn werkzaamheden zo snel mogelijk hervat. Maar niemand schiet er iets mee op als deze medewerker eigenlijk nog niet helemaal is hersteld, of als de achterliggende oorzaken achter zijn verzuim niet zijn opgelost. Want dan is het wachten op de volgende ziekmelding, waarbij de praktijk uitwijst dat het elke keer langer duurt voordat de betreffende collega terugkeert op zijn werkplek.

 

Veel beter is het om ervoor te zorgen dat een zieke collega niet alleen weer aan het werk gaat, maar ook aan het werk blîjft! En: dat collega’s die nu aan het werk zijn, niet uitvallen – en bij voorkeur ook nog plezier hebben in hun werk, want dat verlaagt het verzuim. In dit kader spreken we ook wel over ‘duurzame inzetbaarheid’, dat erop is gericht om medewerkers gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden, nu en in de toekomst.

 

Mooie term, ‘duurzame inzetbaarheid’, maar wat betekent dat nu concreet als een medewerker ziek wordt? Dit houdt met name in dat wordt bekeken of het verzuim achterliggende oorzaken heeft: fysieke of mentale klachten, een conflict met een leidinggevende, een traumatische ervaring op het werk, etc. En vervolgens wordt in overleg vastgesteld hoe deze achterliggende oorzaken aangepakt kunnen worden, want alleen dan zal de betreffende medewerker weer ‘duurzaam inzetbaar’ zijn.

 

Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat een psychologisch traject wordt ingezet (bij mentale problemen), dat een werkplekonderzoek plaatsvindt en/of dat de medewerker begeleid wordt door een bedrijfsfysiotherapeut (bij bepaalde fysieke klachten), dat een mediation-traject wordt opgestart (bij conflicten) of dat traumabehandeling plaatsvindt (bij een traumatische ervaring op het werk). En dit zijn maar enkele voorbeelden van de interventies die we bij verzuim kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat een zieke medewerker niet alleen weer aan het werk gaat, maar ook aan het werk blíjft.

 

In de bovengenoemde voorbeelden was er steeds al sprake van verzuim, maar in het kader van duurzame inzetbaarheid is preventie ook enorm belangrijk. Hier geldt letterlijk: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Een mooi instrument hierbij is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO): door middel van een vragenlijst, een gesprek en een medisch onderzoek krijgt de medewerker feedback over hoe hij er lichamelijk en mentaal voor staat en wordt hij/zij geactiveerd om aan de slag te gaan met de aandachtspunten. En het management ontvangt een anonieme groepsrapportage, die aangeeft wat er goed gaat en welke zaken om aandacht vragen.

 

Vervolgens kunnen de verbeterpunten gericht worden aangepakt. Een ander instrument, dat heel goed met het PMO kan worden gecombineerd, is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E wordt vaak beschouwd als een ‘moetje’, maar dat is onterecht. Een GOEDe RI&E levert een schat aan informatie en concrete actiepunten op, gericht op het minimaliseren van gezondheids- en veiligheidsrisico’s, wat altijd een positief effect heeft op het verzuim.

 

Natuurlijk brengt het optuigen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid investeringen met zich mee. Maar heb je weleens uitgerekend hoeveel één ziekmelding jouw organisatie gemiddeld kost? Met een GOED duurzaam inzetbaarheidsbeleid verlaag je het aantal ziekmeldingen (en dus het verzuim) en dat levert onder aan de streep altijd meer op dan het kost – en niet alleen in geld.

 

Berend Moerdijk, directeur GOED