Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Uitzendkrachten opnieuw onder de aandacht

31 augustus 2022

 

De zomervakantie loopt af, het personeelstekort misschien weer op. Dat kan reden zijn (meer) uitzendkrachten in te schakelen. Als goed werkgever weet u dat daar ook aandachtspunten bij zijn. Welke ook al weer? Bij de start van het nieuwe werkseizoen is het goed om zaken weer eens op een rijtje te zetten.
 
Uitzendkrachten zijn een grote groep van de flexkrachten. Ze voeren allerlei ongunstige lijstjes aan: hen overkomen meer arbeidsongevallen dan aan ‘gewone’ werknemers, ze raken vaker arbeidsongeschikt, de Arbeidsinspectie is extra alert, ze zijn soms via-via-via vanuit dubieuze bureaus aan het werk.

 

 

Géén overwegende verklaring

Het RIVM analyseert de achtergronden van ernstige arbeidsongevallen die bij de Arbeidsinspectie bekend zijn. Dat onderstreept dat uitzendkrachten ook vaker een ernstig ongeluk op het werk hebben dan werknemers met een vast contract. Er blijken echter tussen de twee groepen geen grote verschillen wat betreft opleiding en ervaring, de gegeven algemene instructies of de kwaliteit van het gebruikte gereedschap of apparatuur. Ook in de aard van de gemaakte menselijke fouten is geen echt verschil te vinden. Er blijken hoogstens enkele kleine verschillen. Bij uitzendkrachten noemen de inspecteurs ‘competentie’ vaker als oorzaak van een ongeval dan bij vaste medewerkers. De reden daarvan is niet duidelijk te krijgen. Anderzijds gebruiken uitzendkrachten gereedschap of apparatuur meer dan vaste krachten zoals voorgeschreven. Ook krijgen ze vaker specifieke werkinstructies, en is er bij hen meer toezicht op het werk. Werkgevers zijn dus niet per se onachtzaam. Er is moeilijk één overwegende verklaring te vinden voor de arbeidsongevallen van uitzendkrachten.

 

 

Verplichtingen

Misschien ontsnappen uitzendkrachten aan de aandacht van de werkgever omdat er geen verplichtingen zijn rond verzuim. UWV of uitzendbureau verzorgen inkomen van de uitzendkracht en verzuimbegeleiding. Niet verplicht maar u doet het natuurlijk: belangstelling laten blijken aan de ziek gemelde.
De Arbowet bevat wel andere verplichtingen voor de werkgever. Volgens artikel 5, vijfde lid moet de inlenende werkgever aan de uitlener tijdig informatie geven over de risico’s en maatregelen op de betreffende arbeidsplaats(en) voor de “ter beschikking gestelde werknemers”. Beschouw het als een pluspunt als het uitzendbureau u hierop wijst! Een werkgever met een goede risico-inventarisatie en -evaluatie kan hier makkelijk aan voldoen. Het uitzendbureau geeft de informatie door aan de uitzendkracht(en). Natuurlijk checkt u dat even bij nieuw binnenkomende uitzendkrachten.

 

 

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

 

 

Behandel ze als werknemers

De Voor het overige bevat de Arbowet niets specifieks over uitzendkrachten. De wet beschouwt hen gewoon als werknemers. Als goed werkgever doet u dat ook. Dus u verzorgt voorlichting en instructie. Zeker bij machinerie laat u de uitzendkracht voordoen dat hij de handelingen beheerst. U toont de vluchtroutes en nooduitgangen. Als persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn voor werknemers, geeft u die ook aan de uitzendkrachten, altijd met instructie. U moet een ernstig arbeidsongeval (overlijden, blijvend letsel of ziekenhuisopname) van een werknemer dus ook een uitzendkracht melden aan de Arbeidsinspectie, u kunt aansprakelijk zijn.
 
O ja, uitzendkrachten voeren nog een lijstje aan. Internet leert dat ze extra in de aandacht staan bij letselschadebureaus. Helpt uw arbodienst u om bij de start van het nieuwe werkseizoen bekende zaken weer eens op een rijtje te zetten?
Veranderen van arbodienst, of daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!
 

 
RIVM analyse