Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Succesvolle re-integratie: schadevergoeding

2 augustus 2022

Een tweede spoor re-integratie traject is succesvol. Toch moet de werkgever een schadevergoeding betalen. Een blamage, ook voor de arbodienstverlener.

 

Een productiemedewerkster is voor 40 uur per week in vaste dienst. Begin januari 2020 wordt ze ziek. Mettertijd blijkt uit de rapportages dat er voor haar geen werk voorhanden is bij de werkgever. Deze start in februari 2021 een tweede spoor traject met een externe loopbaancoach. Per 1 november 2021 heeft de werkneemster een contract voor 6 maanden bij een andere werkgever, met een proeftijd van een maand. Ze vraagt de coach per mail om de werkgever te informeren. De coach mailt later dat te hebben gedaan. Over november krijgt de werkneemster nog gewoon loon van haar eerste werkgever: die heeft geen weet van het nieuwe werk. 

 

 

Naar de rechter

Op 6 december 2021 komt de werkgever te weten dat de vrouw elders in dienst is gegaan. De werkgever maakt daarop duidelijk de arbeidsovereenkomst per 1 december als beëindigd te beschouwen. De werkneemster had al een jurist van de vakbond ingeschakeld. Ze legt zich weliswaar neer bij deze beëindiging, maar de zaak komt bij de kantonrechter Midden-Nederland. Diens uitspraak wordt in mei 2022 gepubliceerd. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot betaling aan de werkneemster:
– haar proceskosten van bijna € 750, waarin € 500 aan salaris jurist;
– bijna € 6.000 aan wettelijke transitievergoeding;
– ruim € 6.000 aan “gefixeerde schadevergoeding” wegens beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de wettelijke opzegtermijn; het “gefixeerde” staat voor een vergoeding ongeacht of er schade is geleden – wat hier niet het geval is gezien het nieuwe werk van de vrouw.

 

 

Zure druiven

De druiven zijn zuur voor de werkgever, zo schrijven commentatoren op juridisch en HR-terrein. De werkgever moet zo nodig passende arbeid bij een andere werkgever (helpen) zoeken, maar als dat wordt gevonden, kan de eerste werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Dat dient als zekerheid waarop de werknemer kan terugvallen bij beëindigen van het werk bij de ander of bij verdiensten minder dan de loondoorbetaling door de eerste werkgever. Gebruikelijk is dat de werkgever het loon van de werknemer bij de andere werkgever verrekent met zijn loondoorbetaling”

 

 

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

 

 

Blamage, voor bijna iedereen

De rechter citeert in zijn uitspraak uit mailwisseling. De werkneemster mailde 29 oktober 2021 aan haar loopbaancoach: ‘Wil je zeggen dat ik 1 november ga werken bij de nieuwe werkgever kunt je dat ook door geven aan [hoofd personeel van werkgever]. Zo dat ze het ook weet.’ Op 2 november mailde de loopbaancoach aan werkneemster: ‘Ik ben heel blij dat je iets nieuws hebt gevonden en hoop dat het je bevalt. Fijn om te horen dat je het traject netjes wil afsluiten.’ Op 2 december schreef de loopbaancoach aan werkneemster onder meer: ‘Tot slot heb ik afgelopen vrijdag [hoofd personeel van werkgever] per mail laten weten dat je nog steeds elders aan het werk bent en dat dit goed gaat qua belasting.’
Dit zijn teksten die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. De jurist doet daar z’n voordeel mee. Voor het overige treft bijna iedereen blaam.
– De werkgever heeft kennelijk de vaker voorkomende fout gemaakt: te weinig contact met de werkneemster zodat een belangrijke gebeurtenis als werkhervatting hem niet ter ore kwam.
– De loopbaancoach lijkt de werkgever niet of niet tijdig geïnformeerd te hebben. Maar ze heeft ook nagelaten de werkneemster er op te wijzen dat deze zelf als volwassene de werkgever kan informeren over belangrijke ontwikkelingen. 
– De bedrijfsarts of arbodienst: het is wel heel merkwaardig dat die in de laatste maanden van twee jaar loondoorbetaling schittert door onzichtbaarheid

 

Informeert uw arbodienst u over alle puntjes op de i bij langdurig verzuim? Veranderen van arbodienst, of daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

 
 De uitspraak van de rechter