Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Personeelstekort: ongemakkelijke waarheden

27 mei 2022

Het personeelstekort is het gesprek van de dag. Makkelijke oplossingen bestaan er niet meer. Het wordt tijd om ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien. Het wordt tijd strategischer te werken. We zetten wat gegevens op een rijtje.

 

Ongekende records

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt het neutraal: voor de tweede keer is een record gebroken. In het derde kwartaal van 2021 ontstonden 377 duizend nieuwe vacatures, toen een record. Het werd snel gebroken: in het eerste kwartaal van 2022 ontstonden er 418 duizend. Dat is de abstracte achtergrond bij twee ziekmeldingen die maakten dat de Ketheltunnel een ochtend dicht moest en het verkeer rond Rotterdam muurvast zat. Rijkswaterstaat voelde er ongemak bij, de dienst sprak van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, berichten over een verzuimprobleem heetten bezijden de waarheid.

 

Strategische personeelsplanning

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) had eind vorig jaar al geconstateerd dat negen op de tien werkgevers personeelstekorten ervaren. Nu in mei publiceert ze een blog met “lessen uit de ochtendspits” bij de Ketheltunnel. AWVN-beleidsadviseur Hinsenveld benadrukt als eerste het belang van binden en boeien: “Een medewerker die niet vertrekt, is een medewerker die niet vervangen hoeft te worden.” Het is nodig in gesprek te gaan met medewerkers: (carrière)wensen, werk-privébalans, toekomstplannen. De werkgever moet kijken naar vormen van waardering, niet alleen puur naar het loon. “Ten tweede is het belangrijk om strategisch met uw personeelsplanning en personeelsbezetting bezig te zijn.” Dit door de essentiële functies in de personeelsbezetting in beeld te brengen, en met werven van nieuw personeel niet te wachten tot het moment van minimale bezetting. De achtervang voor bedrijfskritische functies is beter te regelen door medewerkers met een andere functie ook daarvoor op te leiden.

 

Strategische vragen arbo en verzuim

Tekort is tekort: de ervaringen op Schiphol maken inmiddels duidelijk dat een planning maken, strategisch of onstrategisch, simpelweg niet voldoet als er geen mensen zijn. Makkelijke oplossingen bestaan er niet meer. Wel weten we dat het altijd goed is kritisch te kijken naar uw arbodienstverlener in samenwerking met u. Wat gebeurt er aan preventie? Kan re-integratie van kort en lang zieken beter? Wordt blijvende arbeidsongeschiktheid maximaal voorkómen? Krijgen oudere werknemers ondersteuning? Is er optimale arbeidsinschakeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten? Is er plaats (te maken) voor mensen met een gezondheidsbeperking?

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Ongemakkelijk record

Het is een ongemakkelijke waarheid dat er momenteel meer mensen terecht komen in de WIA, de regeling arbeidsongeschiktheid. De verklaring ligt maar deels in vergrijzing van het werknemersbestand en in corona. Een eveneens ongemakkelijk gegeven is dat in steeds meer cao’s afspraken komen over vroegpensioen, vaak tot drie jaar voor de AOW-leeftijd, fiscaal gefacilieerd. Nog ongemakkelijker zijn uitkomsten van de recent gepubliceerde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2021. Bijvoorbeeld het werken met een blijvende gezondheidsbeperking neemt in 15 jaar nauwelijks toe: een bitter record. Dé ongemakkelijke waarheid is dat het in de publieke opinie vreemd overkomt: werkgevers halen bij hun voordeur moeilijk mensen binnen terwijl de achterdeur nog net zo open staat als jaren geleden.

 

Strategische arbodienstverlening? 

Praat uw arbodienstverlener wel eens over meer onderwerpen dan alleen het ziekteverzuim?
Veranderen van arbodienst, daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!
 
%-age werknemers dat werkt met een volgens hen sterke beperking door een chronische aandoening
– 2005                8%
– 2010                8%
– 2015                9%
– 2020              10%
– 2021              10%
Bron: NEA 2021 en eerder
 
De blog van de AWVN