Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Nieuwe eisen aan de RI&E: net geen nepnieuws

14 september 2022

 

De zomervakantie loopt af, het personeelstekort misschien weer op. Dat kan reden zijn (meer) uitzendkrachten in te schakelen. Als goed werkgever weet u dat daar ook aandachtspunten bij zijn. Welke ook al weer? Bij de start van het nieuwe werkseizoen is het goed om zaken weer eens op een rijtje te zetten.
 
Uitzendkrachten zijn een grote groep van de flexkrachten. Ze voeren allerlei ongunstige lijstjes aan: hen overkomen meer arbeidsongevallen dan aan ‘gewone’ werknemers, ze raken vaker arbeidsongeschikt, de Arbeidsinspectie is extra alert, ze zijn soms via-via-via vanuit dubieuze bureaus aan het werk.

 

 

Géén overwegende verklaring

Het RIVM analyseert de achtergronden van ernstige arbeidsongevallen die bij de Arbeidsinspectie bekend zijn. Dat onderstreept dat uitzendkrachten ook vaker een ernstig ongeluk op het werk hebben dan werknemers met een vast contract. Er blijken echter tussen de twee groepen geen grote verschillen wat betreft opleiding en ervaring, de gegeven algemene instructies of de kwaliteit van het gebruikte gereedschap of apparatuur. Ook in de aard van de gemaakte menselijke fouten is geen echt verschil te vinden. Er blijken hoogstens enkele kleine verschillen. Bij uitzendkrachten noemen de inspecteurs ‘competentie’ vaker als oorzaak van een ongeval dan bij vaste medewerkers. De reden daarvan is niet duidelijk te krijgen. Anderzijds gebruiken uitzendkrachten gereedschap of apparatuur meer dan vaste krachten zoals voorgeschreven. Ook krijgen ze vaker specifieke werkinstructies, en is er bij hen meer toezicht op het werk. Werkgevers zijn dus niet per se onachtzaam. Er is moeilijk één overwegende verklaring te vinden voor de arbeidsongevallen van uitzendkrachten.

 

 

Verplichtingen

Misschien ontsnappen uitzendkrachten aan de aandacht van de werkgever omdat er geen verplichtingen zijn rond verzuim. UWV of uitzendbureau verzorgen inkomen van de uitzendkracht en verzuimbegeleiding. Niet verplicht maar u doet het natuurlijk: belangstelling laten blijken aan de ziek gemelde.
De Arbowet bevat wel andere verplichtingen voor de werkgever. Volgens artikel 5, vijfde lid moet de inlenende werkgever aan de uitlener tijdig informatie geven over de risico’s en maatregelen op de betreffende arbeidsplaats(en) voor de “ter beschikking gestelde werknemers”. Beschouw het als een pluspunt als het uitzendbureau u hierop wijst! Een werkgever met een goede risico-inventarisatie en -evaluatie kan hier makkelijk aan voldoen. Het uitzendbureau geeft de informatie door aan de uitzendkracht(en). Natuurlijk checkt u dat even bij nieuw binnenkomende uitzendkrachten.

 

 

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

 

 

Voorbeeld gevaarlijke stoffen

Elke arbokerndeskundige is bevoegd tot constateren dat er een risico aanwezig is wat betreft gevaarlijke stoffen dat dan ook in de RI&E thuishoort; dat is de systeemtoets. Van de arbokerndeskundigen is de arbeidshygiënist dé specialist wat betreft gevaarlijke stoffen. Hij weet van de hoed en de rand wat betreft de kans op gezondheidsschade door de procedés in het bedrijf, de juiste schattings- of meetmethoden daarvoor en passende maatregelen voor bescherming: de scopetoets. Maar hij is volgens ons snel klaar als uw bedrijf alleen maar handelt in voorverpakte gevaarlijke stoffen.

 

 

Bedrijfsarts

 

De Staatscourant bevat een overzicht van arborisico’s en ‘toewijzing’ daarvan aan een van de drie genoemde arbokerndeskundigen, of soms twee of drie. Dit is niet echt nieuw, de beroepscodes van de beroepsbeoefenaren verplichtten hen altijd al tot (adviseren aan de werkgever tot) inschakelen van een andere kerndeskundige wanneer hun expertise te kort schiet bij een RI&E.
De bedrijfsartsen worden in de Staatscourant niet genoemd. Zij zijn ook arbokerndeskundige, zij zijn al in de Arbowet (artikel 14, eerste lid) onverkort bevoegd tot toets inzake de RI&E door hun verplichte BIG-registratie. Dat is voldoende basis opdat een bedrijfsarts qua systeem en scope een RI&E toetst van bijvoorbeeld een modaal klein administratiekantoor. Ook is de bedrijfsarts behoorlijk thuis in onder meer arborisico’s als biologische agentia, fysieke en psychische belasting. Een scopetoets daarop bij een alledaags bedrijf is zeker niet verboden – al zullen de beroepsverenigingen nog wel wat kibbelen.

 

Nieuwe eisen aan de RI&E?

 

Het gaat niet om eisen aan de RI&E maar aan de toetsers. De RI&E-toets is niet verplicht voor de werkgevers met minder dan 25 werknemers die een branche-RI&E-instrument gebruiken. De tamboer waarop de uitgevers slaan, klinkt wat hol. Bijna als nepnieuws. In de praktijk kan het straks misschien iets vaker voorkomen dat bij een RI&E-toets een tweede kerndeskundige betrokken wordt. Haastig een RI&E vernieuwen is overbodig bij deze klap van de minister.
 
Heeft uw arbodienst wel eens gezegd dat nieuwe regels niet verplichten tot haast?
Veranderen van arbodienst, daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

 

Arbovakpers, bijvoorbeeld:  artikel arbo-online

Het nieuwe certificatieschema in de Staatscourant 

 

De nadere informatie van de programmaleider certificatie bij het ministerie van SZW en de secretaris van de schemacommissie