Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Klimaatverandering en gezond werk

5 april 2023

Stikstof is conflictstof. In de publiciteit lijkt het alsof alleen de intensieve dierhouderij van doen heeft met klimaatverandering. Maar de opwarming van de aarde raakt álle arbeidsorganisaties. Met consequenties op de werkvloer – we geven enkele indrukken.

 

Warmte en werkgelegenheid

Al in 2019 sloeg de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) alarm. Dit vanwege de verwachting toen, dat de gemiddelde temperatuur in 2030 met 1,5 graden zou kunnen stijgen. Het gevolg volgens de IAO: verloren gaan van wereldwijd 80 miljoen fulltimebanen.

 

Buiten werken wordt vaak onmogelijk omdat het menselijk lichaam hoge temperaturen niet aankan. Inmiddels stellen wetenschappers dat die 1,5 graden opwarming in 2030 al realiteit zal zijn. De IAO zoekt naar een nieuwe opstelling in de komende omstandigheden.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Gezondheid in het geding

De klimaatverandering brengt nadelen voor de gezondheid. Maar (daardoor) ook voor de productiviteit, en voor het werkvermogen van management en medewerkers. De experts zien langs drie lijnen gevolgen voor het verrichten van werk.

● Al bekende arborisico’s, zoals werken in warmte, zullen zich vaker voordoen.

● Nieuwe risico’s verschijnen, zoals aan insecten die we niet of minder zagen in Nederland.

● De reactie op klimaatverandering omvat andere technieken en werkwijzen met nieuwe risico’s.

 

Hittestress 

Het hooikoortsseizoen in Nederland begint al eerder, het duurt langer, en er zijn andere pollen door nieuwe vegetatie. Te vrezen is voor meer natuur- en andere branden en water- en luchtvervuiling.

 

De productiviteit van mensen vermindert al na een uur matige lichamelijke inspanning bij 31 graden. Bij hogere temperaturen dreigt hittestress: vermoeidheid, concentratiestoornissen, schade aan inwendige organen en soms overlijden. Dit ontstaat bij zwaar lichamelijk werk bij ongeveer 35 graden, bij zittend werk rond 40 graden.

 

In diverse landbouwgebieden in de wereld dreigt dat oogsten alleen nog ’s nachts kan plaatsvinden. Zelfs bij zitten op een tractor kan oogsten in de nacht uiterst zwaar worden.

 

Nieuw

Bedrijven in de import van tropische producten zijn al alert vanwege meereizende larven en insecten: een risico voor medewerkers en klanten. Bovendien kunnen de beestjes zich in de locatie vestigen.

Er zijn in Nederland steeds meer teken die de Ziekte van Lyme kunnen overbrengen. Een verband met klimaatverandering is niet bewezen. Maar: óók in zachte wintermaanden kunnen teken gaan bijten, waarschuwt het RIVM.

 

De klimaatverandering betekent voor heel Nederland nieuwe insecten en organismen met ziekteverwekkers. De inzet van meer of andere bestrijdingsmiddelen kan een risico op zich zijn. De zorgsector krijgt van doen met andere exotische ziekten.

 

Nieuwe technieken

 

Brandweermensen leren technieken voor blussen van smeulende elektrische auto’s. De klimaatverandering vraagt om meer nieuwe werkwijzen. Werknemers in montage- en installatiewerk moeten extra veiligheidstechnieken leren. De ‘opslag’ van elektriciteit en de transitie naar duurzame energie vergen nieuwe vaardigheden.

 

Energie opwekken op het eigen bedrijfsterrein kan gangbaar worden, mét vragen over veiligheid. Voor de bouw wordt voorzien dat de warmte reden is voor meer prefabricatie, in bedrijfshallen. Dat geeft nieuwe aandachtspunten: klimaat- en stofbeheersing, akoestiek, machineveiligheid, lichtere maar wel beschermende werkkleding. Het geeft ook een ‘psychosociale’ vraag: willen bouwvakkers wel binnen werken?

 

Flinke opgaven

De kennis over arbeidsgezondheidskundige risico’s door klimaatverandering groeit gelukkig ook. Toch staan werkgevers, werknemers en deskundigen nog voor flinke opgaven. Niemand kan zeggen dat hij al klaar is voor de klimaatverandering. Het is belangrijk alert te zijn op mogelijke problemen, die zorgvuldig te onderzoeken, oplossingen te verkennen, ingrijpende adviezen niet uit de weg gaan. Daar zijn de arbodiensten van ArboKompas klaar voor.

De nieuwe positionering van de IAO