Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

De arbeidsdeskundige maakt het passend

21 februari 2023

Deze expert helpt als medisch gezien nog werk mogelijk is. Sommige mensen zien bij kansen op werk meer moeilijkheden dan mogelijkheden. Anderen overschatten juist wat ze nog (aan)kunnen. Wat dan? Daar bestaat expertise voor: van de arbeidsdeskundige. Die kan ook helpen al voordat er gezondheidskwesties het werken parten spelen.

 

WIA-keuring

 

De arbeidsdeskundige is allereerst bekend van zijn rol bij een WIA-keuring voor arbeidsongeschiktheid. Als de verzekeringsarts nog mogelijkheden ziet voor werk, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Die selecteert drie soorten werk die voor de aanvrager het meest geschikt (te maken) zijn. Dit uit bestaande banen in Nederland.

 

De deskundige neemt van de drie dan het middelste loon en berekent het verschil met het loon vóór de ziekte. Dat geeft een percentage verlies aan verdiencapaciteit, dat wordt het percentage arbeidsongeschiktheid genoemd.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Loonwaardebepaling

 

Denkt u over de inschakeling van mensen met een beperking? Om mensen te werk stellen is het belangrijk te weten hoe productief die zijn. De arbeidsdeskundigen hebben een landelijke gevalideerde loonwaardemethodiek ontwikkeld. Als de loonwaarde lager is dan een norm zoals het minimumloon, kunt u als werkgever in aanmerking komen voor subsidie via UWV of gemeente.

 

Bij lang ziekteverzuim kan loonwaardebepaling ook belangrijk zijn. Willen werkgever en/of verzuimverzekeraar weten wie welk deel moet betalen? Daarvoor bestaan vuistregels die zelf toe te passen zijn. Bij twijfel kan een arbeidsdeskundige zekerheid verschaffen.

 

Vervolg op werk bedrijfsarts

 

Bij complex verzuim of verzuim van langer dan enkele weken wordt gewoonlijk als eerste de bedrijfsarts aangesproken. De regelgeving verplicht ook tot inzet van de bedrijfsarts. De zogeheten “Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar” benadrukt dat de bedrijfsarts ook een coördinatietaak heeft: hij adviseert zo nodig over aanvullende expertise. De toelichting bij die regeling noemt als voorbeeld de arbeidsdeskundige.

 

De arbeidsdeskundige doet objectief onderzoek naar wat kan en past als werk. Zijn kennis, inzichten en z’n manier van gespreksvoering openen nogal eens nieuwe perspectieven. Iedere ziektesituatie leidt tot zicht op beperkingen en kansen. Maar het is een vak apart om dat te helpen doordenken en te steunen bij het laveren tussen teleurstelling en optimisme. Dat dient het uiteindelijk accepteren van vooruitzichten en nieuwe werksituaties.

 

Meestal maakt de arbeidsdeskundige eerst een concept-rapport voor bespreking met de werknemer en de leidinggevende. Zo bevordert hij mede het subjectieve proces voor de aanvaarding van z’n advies door zowel werkgever als werknemer.

De arbeidsdeskundige is ook goed thuis in het aanbod van opleidingen, in het eventueel herschikken van elementen van het werk, en in de alternatieven zoals apparatuur die de werkuitvoering kan ondersteunen.

 

Vroeg inzetten

 

Diverse werkgevers laten arbeidsdeskundigen meedoen in het sociaal-medisch overleg over verzuimgevallen en -beleid. Grotere bedrijven zetten arbeidsdeskundigen mede preventief in, zoals voor advies over inrichting van functies en het hele functiehuis.

 

Een beroep op de arbeidsdeskundige is gangbaar bij ziekteverzuim van een jaar. De arbeidsdeskundigen zelf willen liefst ingezet worden zodra er blijvende arbeidsongeschiktheid dreigt. Een studie door enkele arbeidsdeskundigen geeft aan dat eerdere inschakeling wel 30% meer loonwaarde door werk oplevert. Inmiddels werken ook wetenschappers aan verdere onderbouwing van het vak.

 

Onderzoekers van het Impact Centre van de Erasmus Universiteit analyseerden een database met 3842 verzuimmeldingen met sociaal emotionele klachten in de periode juli 2019 tot november 2021. Van de ziek gemelden die binnen vier weken gezien werden door een arbeidsdeskundige, was na twee jaar 4% nog ziek; dat was 11% bij degenen die het ‘gewone’ re-integratietraject doorliepen. Dat is een eerste aanwijzing voor nut van vroeg inzetten van de arbeidsdeskundige.

 

Overigens blijkt uit hetzelfde onderzoek dat bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen nogal eens weinig blijken te weten over elkaars werk. Dat is zeker een verbeterpunt, voor de beroepsbeoefenaren zelf.

 

Heeft uw arbodienst u wel eens laten zien dat ze meer te bieden heeft dan de bedrijfsarts? En eerlijk voorgelicht over de kansen op succes? Van arbodienst veranderen, daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

 

Het kenniscentrum van de beroepsgroep arbeidsdeskundigen