Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Cosmetische ingreep: loondoorbetaling?

28 september 2022

 

Een werkneemster ondergaat in het buitenland een niet medisch noodzakelijke operatie. Ze meldt zich daarvoor ziek. De werkgever stopt loondoorbetaling. De rechter fluit hem terug. Steeds vaker laten werknemers zich (cosmetisch) behandelen, al of niet in het buitenland. Wat moet u als goede werkgever?

 

 

De casus: cosmetische ingreep? 

 

De werkneemster heeft vaak overmatige nek- en rugpijn. Haar huisarts verwijst naar plastische chirurgie, met de vraag of verkleining van haar borsten mogelijk is. Ruim een jaar later meldt de vrouw aan haar werkgever dat ze zich in Turkije zal laten opereren, en zich ziek zal melden. De ingreep wordt in Nederland niet door de zorgverzekeraar vergoed omdat er geen medische noodzakelijkheid is. De werkgever zegt juridisch advies te zoeken. De werkneemster gaat naar de bedrijfsarts; die adviseert dat er – in goed overleg van werkgever en werkneemster -op de dag van de operatie ziekmelding plaatsvindt, voor een periode die later nader te bezien is.
De werkgever stopt de loondoorbetaling, de werkneemster stapt naar de rechter.

 

Ziekte wel of niet willens en wetens veroorzaakt

De kantonrechter constateert onder meer dat er medische klachten waren, bevestigd door huisarts én bedrijfsarts, “en dat er dus geen sprake is van een (zuiver) cosmetische ingreep.” De rechter ziet dat werkgever en werkneemster het erover eens zijn dat er sprake is van ziekte. Maar het geschilpunt is de loondoorbetaling. De werkgever mailde tevoren aan de werkneemster dat ze “.. geen recht heeft op doorbetaling van uw loon heeft omdat eventuele ziekte die voortvloeit uit de ingreep (zijnde het herstel) door uw opzet dan wel willens en wetens is veroorzaakt.”
De rechter haakt hier op aan, en is vernietigend over deze wetsuitleg van de kant van de werkgever. Het gaat hier om een inkomensgarantie, dus “.. moet het opzetbegrip eng worden uitgelegd. .. alleen als de werknemer de ziekte willens en wetens heeft veroorzaakt met het oogmerk om de arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen, vervalt het wettelijke recht op doorbetaling van het loon.” Dat ziet de rechter hier niet. De werkgever draait op voor proceskosten van werkneemster én loondoorbetaling mét 25% verhoging wegens achterstalligheid.

 

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

 

 

Wat moet u nu als goed werkgever?

Op Internet vindt u advocatenkantoren e.d. met een aantrekkelijk verhaal. Een stelt dat geen enkel verzuim in verband met een cosmetische ingreep voor loondoorbetaling in aanmerking komt. Een ander houdt het er op dat een herstelperiode neer kán komen op ongeschiktheid voor werk in de zin van het Burgerlijk Wetboek, zodat loondoorbetaling verplicht is. Alle vinden loondoorbetaling zeker aan de orde bij verzuim ten gevolge van complicaties bij of door de ingreep.
Dit alles was al enigszins achterhaald, en is na de recente uitspraak zeker ongenuanceerd.
Al deze advocatenkantoren melden niet (ons advies:) dat het verstandig is met de werknemer te overleggen en de bedrijfsarts te betrekken. In de recente zaak weegt de rechter het medisch oordeel zwaar: al is er geen medische noodzaak, er is wel, schrijft de rechter letterlijk: “voldoende (medische) aanleiding” voor de ingreep.

 

 

Overleg! Vaak ligt de waarheid in het midden.

 

Inmiddels kan het u duizelen: deze rechter hanteert termen als “een (zuiver) cosmetische ingreep” en “voldoende (medische) aanleiding”. Zeker de haakjes geven volop voer voor advocaten. Wat moet u?
Overleggen, zoals u altijd doet als goed werkgever.
Heeft u een verzuimverzekering? Haal de voorwaarden er eens bij. Als u geen verzuimverzekering heeft, kunt u met bijvoorbeeld uw bedrijfsreglement naar analogie redeneren met het volgende. Sommige verzuimverzekeringen zijn uiterst strikt: verzuim in verband met een cosmetische ingreep komt niet voor vergoeding in aanmerking, een vergoeding opstrijken komt dan neer op verzekeringsfraude. Deze en zekere andere verzuimverzekeraars zijn toch wel realistisch. In een goed gesprek van betrokkenen is vaak de conclusie dat het gaat om een ‘enigszins cosmetische ingreep met enige medische aanleiding’. In goed overleg kan de verzekeraar coulance toepassen, en kan de uitkomst zijn dat verzekeraar, werkgever en werknemer ieder een derde van de kosten dragen.
 
Heeft uw arbodienst u wel eens onnodige advocatenkosten bespaard? Veranderen van arbodienst, daarover denken? De mensen van ArboKompas staan voor u klaar!

 

De uitspraak nalezen