Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Aantrekkelijk werkgeverschap: problematisch?

21 juni 2022

Minister Karien van Gennip publiceerde de plannen van Rutte-IV wat betreft de arbeidsmarkt: een stuk van 38 pagina’s, een veelvoud van de aandacht die de arbeidsmarkt kreeg in het Coalitieakkoord. Wat staat er op de rol? Het lijkt er vooral op dat u als goede werkgever nog veel geduld moet hebben.
 
De kabinetsbrief bouwt voort op eerdere rapporten en adviezen, zoals van de Commissie-Borstlap en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (januari 2020) en de Sociaal-Economische Raad (SER, juni 2021). De rode draad is: terugdringen van het vele flexwerk met z’n onzekerheden voor de mensen en de samenleving, en tegelijk meer wendbaarheid voor bedrijven. Het moet meer aantrekkelijk worden om werkgever te zijn.
De brief geeft nadere uitwerking vooral wat betreft stimuleren van vaste contracten en het reguleren van flexibele arbeid (incl. zzp’schap). Wetsvoorstellen zijn begin 2023 te verwachten.
Echter, de combinatie zekerheid voor de mensen en wendbaarheid van bedrijven blijkt problematisch. We maken het duidelijk aan de hand van de kabinetsvoornemens waar vooral werkgeversorganisaties in geïnteresseerd zijn.

 

 

Deeltijd-WW

Het was een idee van de Commissie-Borstlap in januari 2020: geef werkgevers de mogelijkheid werknemers tijdelijk minder uren te laten werken, met deels financiële compensatie. Dat bevordert wendbaarheid en crisis- en conjunctuurbestendigheid terwijl ‘de flexibele schil’ kleiner of weg kan. De SER bepleitte overheidsfinanciering à la coronasteun. Rutte-IV wil een ‘budgetneutrale’ regeling. Minister van Gennip presenteert nu deeltijd-WW. Daarbij dragen allen de premies. Ze beschrijft het idee in een alinea, en heeft vervolgens twee alinea’s nodig om aan te geven hoe moeilijk het is, wat betreft “.. de afbakening, de prikkels en de financiering. In welke situaties kan gebruik worden gemaakt van de regeling? En hoe moet er worden getoetst of de regeling gericht kan worden op werkgevers die de steun daadwerkelijk nodig hebben?” Ze kondigt veel overleg aan om hopelijk in de tweede helft van dit jaar een uitvoerbare variant te hebben. Daarna is wetgeving op te stellen.

 

 

Tweede verzuimjaar: tweede spoor

Werkgeversorganisaties en bonden waren het al jaren eens: re-integratie van ziek gemelde werknemers zou in het tweede ziektejaar gericht moeten worden op werk bij een andere werkgever, bijvoorbeeld ondersteund door een verzekeraar. U weet hoe complex zulke ‘tweede spoor’ re-integratie is. Minister van Gennip steunt u in die opvatting. Ze laat de kwestie bij werkgevers en bonden. Die “.. zijn nog onderling in gesprek over de uitwerking”, schrijft ze, en: “Voor deze maatregel heeft het kabinet structureel €310 miljoen gereserveerd.”

 

 

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

 

 

Van-werk-naar-werkroute bij beëindiging arbeidsovereenkomst

De SER adviseerde een ontslagroute waarbij de werkzekerheid van de werknemer gecombineerd wordt met het belang van wendbaarheid van een bedrijf. De werkgever kan zo nodig de werknemer begeleiden naar een nieuwe baan via ‘n van-werk-naar-werktraject. Dan zou bij beëindiging met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding nodig zijn. Als het gaat om een werknemer op tijdelijk contract, zou de flex-opslag op de WW-premie met terugwerkende kracht gerestitueerd moeten worden. De bewindspersoon noemt dat laatste uitvoeringstechnisch uiterst ingewikkeld. Ze wil overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties. Van Gennip schrijft: “Het kabinet streeft ernaar om uiterlijk begin 2023 besluiten te nemen over de invulling van maatregelen die werkgeverschap aantrekkelijker maken en wendbaarheid van ondernemingen vergroten.”

 

Arbeidsongeschiktheidswetgeving aanpassen

Werkgeversorganisaties en bonden zijn het ook al jaren eens: de drempel voor een uitkering zou moeten worden verlaagd van 35 naar 15% arbeidsongeschiktheid. Dat is ook de wens in een door een kamermeerderheid aangenomen motie van Pieter Omtzigt, ooit partijgenoot van de minister. Zij zegt er niets concreets over. Ze zou rond deze tijd met een brief over de achterstanden in WIA-keuringen komen. Die materie gaat ze combineren met een brief over betere arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten. Die zal ze aan het eind van de zomer naar de Kamer sturen.

 

 

Wat nu?

De arbeidsmarkt heeft vernieuwing nodig voor goed werk voor iedereen, én voor het verdienvermogen van ons land. Niemand kan dat met de minister oneens zijn. Maar u als goed werkgever wacht wetgeving niet af. U zorgt gewoon goed voor het werk en voor uw mensen. Een goede arbodienst helpt, nu en in de toekomst.
Veranderen van arbodienst, daarover denken?

De mensen van ArboKompas staan voor u klaar.
 
Van Gennips Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt 5 juli 2022