Vergelijken

Binnen 5 min de beste matches

Direct vergelijken

Onbereikbaarheid een natuurlijk recht!?

9 februari 2022

Een e-mail versturen of een rapport bijwerken: het hoeft niet meer op kantoor te gebeuren. De planning en afspraken voor de volgende werkdag: die komen de avond tevoren op het intranet van de werkgever. Mobiele apparatuur maakt het mogelijk overal en op ieder tijdstip te werken. De informatiesamenleving heeft voordelen voor werkgevers en werknemers. Er is een keerzijde.

Wetgeving onbereikbaarheid

Veel werknemers voelen de druk om ook in vrije tijd te reageren op werkberichten. De extra arbeidsbelasting heet mede stress en burn-outklachten in de hand te werken. Vrije tijd is ook belangrijk voor ontspanning en zorg voor kinderen of naasten. Diverse Europese landen kennen daarom wetgeving waarmee werknemers een ‘recht op ongestoorde vrije tijd’ hebben.

 

In Nederland kondigde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer al begin 2019 actie aan. In juli 2020 kwam er een initiatief wetsvoorstel. De Arbowet bevat in artikel 3 grondbeginselen, zoals tegengaan van psychosociale arbeidsbelasting; die verdient zo nodig aandacht in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Het grondbeginsel zou moeten worden uitgebreid met “.. een gesprek tussen de werkgever en de werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.” Dit hoeft niet individueel, overleg met groepen werknemers, de ondernemingsraad of bonden kan ook. De werkgever moet tegenover de Arbeidsinspectie kunnen aantonen dat het gesprek heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld door dit schriftelijk vast te leggen; de dienst zei zich niet te bemoeien met de inhoud van het gesprek.

Kies jouw arbodienst

Vergelijk bekende arbodiensten en ontvang binnen 5 minuten vrijblijvende offertes. Volledig kosteloos en zonder winstoogmerk.

Naar de vergelijker Hulp of advies nodig?

Lastenverzwarend

Het initiatief wetsvoorstel komt in de Kamer in behandeling na ontvangst van adviezen. De Raad van State was niet positief: ze vindt “.. onvoldoende aangetoond dat het wettelijk voorschrijven van een gesprek over bereikbaarheid opportuun en noodzakelijk is. De Arbowet bevat reeds een bepaling over psychosociale arbeidsbelasting.” Het laatste advies kwam in november 2021 van het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Dat was vernietigend: het ziet geen onderzoek over direct en oorzakelijk verband tussen bereikbaarheid buiten werktijd en stress en burn-out, er geldt al een verplichting. “De wet is dus feitelijk overbodig. Er zullen veel werkgevers zijn die de wet als onnodig administratief en bureaucratisch gedoe beschouwen.” Het wetsvoorstel raamde de kosten op € 17,5 miljoen, het Adviescollege vindt dat een zware onderschatting gezien het tijdsbeslag voor werkgevers en werknemers voor gespreksvoering en registratie.

Juridisch recht?

De voortgang van het wetsvoorstel was al als een slakkengang. Versnelling lijkt niet waarschijnlijk: de indiener was het onlangs opgestapte Kamerlid Gijs van Dijk. Een reactie op het Adviescollege Toetsing Regeldruk had hij nog niet ingediend.

 

Heeft een juridische regeling van onbereikbaarheid betekenis voor u? Een goede werkgever pikt signalen van z’n mensen op als contact buiten werktijd onevenredig bezwarend is. Onbereikbaarheid is volgens u ons een natuurlijk recht.

 

Heeft uw arbodienst hier wel eens op geattendeerd?

Veranderen van arbodienst, of daarover denken? De mensen van ArboKompas staan áltijd voor u klaar, op redelijke tijdstippen.

 

Het wetsvoorstel

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z14226&dossier=35536