“De goede match zelf is ons doel.”

ArboKompas is een initiatief van een aantal professionals op de markt van Arbodienstverlening. Een coöperatie, met leden, een ledenraad en een onafhankelijk gekozen bestuur. Deze structuur houdt onder andere in dat ArboKompas geen winstoogmerk heeft.